Ministerstvo životního prostředí zaslalo na konci dubna Libereckému kraji dokumentaci vlivů záměru pokračování těžby ložiska hnědého uhlí v Turówě na životní prostředí. Podle zákona měl Liberecký kraj právo uplatnit vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění dokumentace na úřední desce Libereckého kraje, kterým byl čtvrtek 9. května. Rada kraje včera vyjádření k dokumentaci schválila. Připomínky budou odeslány opět na ministerstvo životního prostředí.

„K připomínkování jsme přistoupili velice zodpovědně. Důsledky záměru rozšiřování hnědouhelného dolu Turów musíme řešit, jelikož mohou mít negativní dopad na život obyvatel na Hrádecku a Chrastavsku a na životní prostředí v okolí dolu obecně. Najali jsme si i advokátní kancelář Frank Bold, abychom všemi dostupnými prostředky zamezili prokazatelně úbytku podzemních vod na českém území. Dále jsme toho názoru, že důl kromě jiného způsobuje zvýšenou prašnost v okolí a hluk. Těžba má podle nás samozřejmě vliv také na okolní přírodu,“uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Liberecký kraj žádá například o provedení tzv. post-projektové analýzy (PPA), která by měla zmapovat reálný škodlivý vliv těžby přesahující hranice států. Předložená dokumentace totiž hodnotí především vlivy předpokládané, přičemž hodnocení a navržená opatření nejsou dle názoru Libereckého kraje dostačující. V analýze proto kraj požaduje stanovení základních ukazatelů, jako je především ovlivnění kvality a množství podzemních a povrchových vod, kvality ovzduší, hlukové zátěže, chráněných území, stability horninového prostředí, klimatu a mezoklimatických podmínek. Lépe vyhodnocen musí být i výsledný vliv na lesnictví a zemědělství, stejně jako vliv na lesní, vodní, na vodu vázané a další potenciálně dotčené biotopy.

Výsledná zpráva PPA by měla vyhodnotit skutečnou intenzitu významných vlivů na životní prostředí a lidské zdraví a také účinnost navržených opatření na vyloučení, zmírnění či kompenzaci negativních vlivů. Na tomto základě by měla být navržena detailnější opatření. Zpráva bude přístupná dotčeným státům, odborným veřejným institucím a dalším zainteresovaným subjektům. Na stanovení příslušných opatření by dle požadavku Libereckého kraje měli spolupracovat zástupci České republiky.

Možnost připomínkování měla i veřejnost. Jednalo se o součást procesu EIA (posouzení vlivů záměru na životní prostředí). Proces EIA vede polské ministerstvo životního prostředí tzv. mezistátně, ptalo se tedy na názor i české a německé veřejnosti. Připomínky a požadavky české strany budou dále projednávány v rámci tzv. mezistátních konzultací.

Liberecký kraj společně s Chráníme vodu z. s., libereckou pobočkou Greenpeace a společností Frank Bold chce dosáhnout toho, aby rozšiřující se těžba v polském hnědouhelném dole Turów co nejméně zatížila české příhraniční území.

Zdroj: Liberecký kraj

Nová výstava v Kittelově domě v Krásné – Pěnčíně mapuje historii kraje

Nová výstava v Kittelově domě v Krásné – Pěnčíně mapuje historii kraje
Novou expozici lze zhlédnout v Kittelově domě v Pěnčíně-Krásné. Ve třech patrech domu od sklepení až po první patro domu ...
Číst dále

Regionální agrární rada bude Libereckému kraji přispívat na stipendia pro žáky zemědělských oborů

Regionální agrární rada bude Libereckému kraji přispívat na stipendia pro žáky zemědělských oborů
Liberecký kraj tento týden podepsal smlouvu o finanční spoluúčasti na Stipendijním programu pro žáky středních škol v regionu. Regionální agrární rada ...
Číst dále

CiS systems s.r.o. nabízí volnou pozici Referent/ka technického oddělení

CiS systems s.r.o. nabízí volnou pozici Referent/ka technického oddělení
Referent/ka technického oddělení Co Vás u nás čeká? Správa a zakládání dat do  ERP systému Tvorba časových kalkulací Příprava podkladů ...
Číst dále

Kostýmní výtvarník Marek Cpin a herec Jakub Žáček besedují s občany Horní Řasnice o natáčení pohádky Hodinářův učeň

Kostýmní výtvarník Marek Cpin a herec Jakub Žáček besedují s občany Horní Řasnice o natáčení pohádky Hodinářův učeň
Beseda k natáčení filmové pohádky Hodinářův učeň v Horní Řasnici Kostýmní výtvarník Marek Cpin a herec Jakub Žáček v sobotu ...
Číst dále

Závěr srpna ve znamení třicítek. Čeká nás týden s třicetistupňovými teplotami

Závěr srpna ve znamení třicítek. Čeká nás týden s třicetistupňovými teplotami
I když už se zdálo, že léto pomalu končí, není tomu tak. Podle meteorologů nás čeká tropické počasí, které vydrží ...
Číst dále

V Hejnicích a Ferdinandově se rozjel projekt adopce hrobů a hrobek

V Hejnicích a Ferdinandově se rozjel projekt adopce hrobů a hrobek
Na hejnických hřbitovech je spousta opuštěných starých německých hrobek o které se nikdo nestará, protože buď nejsou potomci nebo nejeví ...
Číst dále
Loading...
Error: View 673d3cctsq may not exist
Error: View b6ea8f194d may not exist
Error: View b90a221j8l may not exist
Error: View f3784a8dor may not exist
Error: View 76600d0f1w may not exist

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close