Ministerstvo životního prostředí zaslalo na konci dubna Libereckému kraji dokumentaci vlivů záměru pokračování těžby ložiska hnědého uhlí v Turówě na životní prostředí. Podle zákona měl Liberecký kraj právo uplatnit vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění dokumentace na úřední desce Libereckého kraje, kterým byl čtvrtek 9. května. Rada kraje včera vyjádření k dokumentaci schválila. Připomínky budou odeslány opět na ministerstvo životního prostředí.

„K připomínkování jsme přistoupili velice zodpovědně. Důsledky záměru rozšiřování hnědouhelného dolu Turów musíme řešit, jelikož mohou mít negativní dopad na život obyvatel na Hrádecku a Chrastavsku a na životní prostředí v okolí dolu obecně. Najali jsme si i advokátní kancelář Frank Bold, abychom všemi dostupnými prostředky zamezili prokazatelně úbytku podzemních vod na českém území. Dále jsme toho názoru, že důl kromě jiného způsobuje zvýšenou prašnost v okolí a hluk. Těžba má podle nás samozřejmě vliv také na okolní přírodu,“uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Liberecký kraj žádá například o provedení tzv. post-projektové analýzy (PPA), která by měla zmapovat reálný škodlivý vliv těžby přesahující hranice států. Předložená dokumentace totiž hodnotí především vlivy předpokládané, přičemž hodnocení a navržená opatření nejsou dle názoru Libereckého kraje dostačující. V analýze proto kraj požaduje stanovení základních ukazatelů, jako je především ovlivnění kvality a množství podzemních a povrchových vod, kvality ovzduší, hlukové zátěže, chráněných území, stability horninového prostředí, klimatu a mezoklimatických podmínek. Lépe vyhodnocen musí být i výsledný vliv na lesnictví a zemědělství, stejně jako vliv na lesní, vodní, na vodu vázané a další potenciálně dotčené biotopy.

Výsledná zpráva PPA by měla vyhodnotit skutečnou intenzitu významných vlivů na životní prostředí a lidské zdraví a také účinnost navržených opatření na vyloučení, zmírnění či kompenzaci negativních vlivů. Na tomto základě by měla být navržena detailnější opatření. Zpráva bude přístupná dotčeným státům, odborným veřejným institucím a dalším zainteresovaným subjektům. Na stanovení příslušných opatření by dle požadavku Libereckého kraje měli spolupracovat zástupci České republiky.

Možnost připomínkování měla i veřejnost. Jednalo se o součást procesu EIA (posouzení vlivů záměru na životní prostředí). Proces EIA vede polské ministerstvo životního prostředí tzv. mezistátně, ptalo se tedy na názor i české a německé veřejnosti. Připomínky a požadavky české strany budou dále projednávány v rámci tzv. mezistátních konzultací.

Liberecký kraj společně s Chráníme vodu z. s., libereckou pobočkou Greenpeace a společností Frank Bold chce dosáhnout toho, aby rozšiřující se těžba v polském hnědouhelném dole Turów co nejméně zatížila české příhraniční území.

Zdroj: Liberecký kraj

Liberecký Big´O´Band roztančí neděli na Hejnických slavnostech 2019

Liberecký Big´O´Band roztančí neděli na Hejnických slavnostech 2019
Big’O’Band je ansámbl plný vynikajících muzikantů, ale síla sehraného živého tělesa jako celku podstatně přesahuje součet všeho, co by dokázalo ...
Číst dále

Frýdlantští mladí hasiči reprezentovali na krajské soutěži v Turnově

Frýdlantští mladí hasiči reprezentovali na krajské soutěži v Turnově
Krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti dorostu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 2019 se ve dnech 14. až ...
Číst dále

Setkání Frýdlantů proběhlo ve městě Friedland in Brandenburg

Setkání Frýdlantů proběhlo ve městě Friedland in Brandenburg
Už 24. setkání měst, která mají nebo historicky měla v názvu Frýdlant, se uskutečnilo o víkendu od 14. do 16 ...
Číst dále

CiS systems s.r.o. nabízí volnou pozici Technik

CiS systems s.r.o. nabízí volnou pozici Technik
Technik  Co Vás u nás čeká? Tvorba technických kalkulací a cenových nabídek Tvorba technické dokumentace, výkresů, kusovníků Technický prodej a ...
Číst dále

Kraj chce vybudovat na libereckém letišti nový heliport pro záchranáře

Kraj chce vybudovat na libereckém letišti nový heliport pro záchranáře
Účinnější a rychlejší lékařskou pomoc má zajistit nový heliport na libereckém letišti. Zdravotnická záchranná služba vypisuje veřejnou zakázku na firmu, ...
Číst dále

Průšvihář Jirka

Průšvihář Jirka
Jirka to měl doma odmala špatné. Rodiče se hádali, otec pil, matka zůstávala dlouho v práci, starat se o něj musela ...
Číst dále
Loading...
Error: View 673d3cctsq may not exist
Error: View b6ea8f194d may not exist
Error: View b90a221j8l may not exist
Error: View f3784a8dor may not exist
Error: View 76600d0f1w may not exist

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close