V soutěži Památka roku, kterou Liberecký kraj vypsal, se o tento titul uchází i venkovský dům číslo popisné 77 v Heřmanicích na Frýdlantsku, který je jedinečnou ukázkou místní historické architektury. Stavení prošlo nedávno obnovou střechy.

„Také v okrajových částech kraje se dnes opravují památky. V tomto případě se jedná o další příklad lidové architektury. Oceňuji snahu majitelů respektovat památkovou hodnotu budovy
a zachovat tak tento objekt pro další generace,“
 uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Dům z přelomu 18. a 19. století se nachází pod prudkým svahem severovýchodně od středu obce. Je součástí souboru hornolužické lidové architektury s hrázděným patrem vynášeným nad roubenou světnici podstávkou. Stodůlka v zadní části proniká až do patra.

Při opravě střechy byly sneseny dožilé tašky bobrovky a poškozené latě. Ty nepoškozené majitelé domu očistili, ošetřili ochranným nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu a znovu použili. Použitá nová krytina, jíž je opět taška bobrovka, je totožná s původní. Při pokládání bylo použito šupinové krytí na latě s podmazáním.

Na konci štítů byly použity zdvojené tašky s přesahem a podmazáním maltou, zasazené do dřevěné ozubené lišty opatřené ochranným nátěrem. Valbové a hřebenové hřebenáče byly kladeny do malty. I nadále na střeše zůstává pět vikýřů, nazývaných podle svého tvaru volská oka. Majitelé též provedli opravu a nátěr ozdobné římsy, montáž hromosvodu a podokapních žlabů.

Soutěž Památka roku Libereckého kraje vypsal na počátku dubna Liberecký kraj. Mohli se do ní přihlašovat majitelé památek, jejichž obnovu nebo alespoň jednu etapu obnovy dokončili v loňském roce.

Do soutěže se nakonec přihlásilo sedm památek, z nichž byla vybrána jedna, která obdrží finanční odměnu ve výši padesát tisíc korun a trvalou pamětní desku s označením Památka roku 2018 Libereckého kraje. Vítěz soutěže je zatím neveřejný. Vyhlášení proběhne během Dnů evropského dědictví 14. září tohoto roku v Jablonci nad Nisou.

Zdroj: TZ Liberecký kraj

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest