fbpx

Novou expozici lze zhlédnout v Kittelově domě v Pěnčíně-Krásné. Ve třech patrech domu od sklepení až po první patro domu se návštěvníci mohou seznámit se zajímavou historií a prehistorii zdejšího kraje, je zde archeologická, geologická a mineralogická výstava, připomínající i dávnou, ale velmi významnou produkci kamenných sekerek, nebo těžbu a výrobu pokrývačské břidlice.  V letní sezóně (srpen a září) je otevřeno denně mimo pondělí, vždy od 9 do 17 hodin. V říjnu o víkendech, mimo sezónu bude otevřeno již jenom během konání kulturních akcí.

Pozornost je věnována lidové architektuře a umění. Vrcholem muzea je část věnovaná osobě Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela a tradičnímu regionálnímu lidovému léčitelství. Samotným exponátem je i dům sám. Zajímavou formu mají sklepení, původní zachované a zrestaurované jedinečné černé kuchyně i další interiéry patrového roubeného, hliněnou vymazávkou opatřeného domu.  Nezapomnělo se ani na Žitavsko, které je zde představeno krom samotného historického města i Žitavskými horami s hradem a klášterem Oybin.

Kittelův dům spolu s několika dalšími památkově chráněnými stavbami tvoří jádro dnešní obce Krásná (Šumburk, Schumburg). Celý soubor staveb, jakož i název dnešní místní části souvisel s lékařskými, lékárnickými a léčitelskými aktivitami Jana Josefa Kittela v druhé polovině 18. století. K majestátnímu Kittelovu domu vede cesta vycházející z malé návsi, roubené kostelem sv. Josefa a farou.  Zhruba uprostřed mezi kostelem a farou byl postaven morový sloup Nejsvětější Trojice.

„Celý areál má skutečně mimořádnou atmosféru. Interiér kostela sv. Josefa je už postupně restaurován a již nyní je vidět, jaká krása se uvnitř nachází. Liberecký kraj podpořil z dotačního fondu opravu této památky a v podpoře bude pokračovat. Na řadu také přijde podpora restaurování barokního sloupu Nejsvětější Trojice,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Trochu stranou, jakoby ochraňovala vstup k celému areálu, stojí na vyvýšeném podstavci socha sv. Josefa. Zděná kaple se studánkou s mírně radioaktivní vodou je první z řady níže po svahu se nacházejících podobných zděných a zaklenutých staveb s rozměrným bazénkem. Tyto stavby pravděpodobně již od 2. poloviny 18. století sloužily k vodoléčbě. Léčivé účinky jsou dodnes tradovány hlavně v ústní tradici. Dalších několik budov z původního areálu se již nedochovalo. Patřila k nim dřevěná budova školy umístěná jižně od kostela, v literatuře zmiňované Kittelovy skleníky a několik dalších drobnějších staveb. Budova pravděpodobně bývalé stodoly uzavírající dvůr domu na severní straně je proměněna na rekreační objekt bez památkových a architektonických ambicí, naproti tomu dnešní budova Kittelova muzea západně od Kittelova domu, svojí podélnou osou orientovaná souběžně s cestou, je dochována ve stavu z přelomu 19. a 20. století.

Kittelův dům byl v roce 2004 na pokraji zkázy. S ohledem na památkový charakter domu a stav jeho poškození byl následně investorem Obcí Pěnčín dlouhá léta nákladně opravován a restaurován. V červnu 2019 byla dokončena stavební část rekonstrukce.

Po dokončení stavební rekonstrukce zde probíhaly další práce na vnitřním vybavení domu a dokončena a osázena byla i Kittelova bylinná zahrádka. Již od roku 2017 byly připravovány výstavy a expozice. S ohledem na význam domu byla navázána spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově a externím zpracovatelem ze Žitavy. Od počátku se kladl důraz na atmosféru a původní smysl, ale samozřejmě i na odborně a poutavě podložená sdělení a historická fakta. Postupně tak v rámci týmu vznikl koncept výstav a začaly se připravovat exponáty. Vše bylo dokončeno v létě roku 2019, nyní se výstavy a expozice otevírají veřejnosti.

Akce probíhá v rámci projektu Slow tourism v Euroregionu Nisa – č. 100266935 Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Partnery projektu je investor a vlastník Kittelova domu Obec Pěnčín a Město Žitava.

Zdroj: Liberecký kraj

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close