fbpx

Tajemník Městského úřadu Hejnice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: Referent/ka mzdového a personálního úseku.
Místo výkonu práce: Město Hejnice – Městský úřad Hejnice. Platové zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika vykonávané činnosti: vedení personální a mzdové agendy, pokladní a bankovní operace, administrativní práce na středisku služeb.Zákonné předpoklady: – státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Kvalifikační předpoklady  – středoškolské vzdělání ukončené maturitou, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání.

Všechny informace o pozici jsou v dokumentu zde.

Město Hejnice

 

[pt_view id=“b74251faj2″]
[pt_view id=“673d3cctsq“]
[pt_view id=“b6ea8f194d“]
[pt_view id=“b90a221j8l“]
[pt_view id=“f3784a8dor“]
[pt_view id=“76600d0f1w“]

Pin It on Pinterest

Share This
X
X