Konferenci uspořádal ve čtvrtek 7. listopadu Liberecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Proběhla za účasti hejtmana Martina Půty a senátora Jiřího Voseckého, kteří na začátku akce vyzvedli důležitost projednávaných témat a ocenili zájem starostů, kterých se účastnilo několik desítek.

Dopolední blok konference, který garantovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, obsáhl problematiku programu „Výstavba“, který starostům představila ředitelka SFRB Hana Pejpalová. O problematice programů „Podporované byty“ a „Bytové domy bez bariér“ promluvil ředitel Odboru politiky bydlení Jiří Klíma. Prezentaci s názvem „Rozsah sociálního vyloučení v obcích“ přednesl Roman Matoušek z Agentury pro sociální začleňování.

Spojovacím můstkem obou částí konference se stala zajímavá prezentace MUDr. Otakara Lucáka s názvem „Moderní způsob komunikace obcí s občany“, která přítomné starosty inspirovala.

Odpolední blok, který nesl název „Dotace na zadržování vody v krajině a zeleno-modrou infrastrukturu obcí“ byl doplněn krátkým filmovým snímkem, který následně doprovodila komentářem Tereza Pokorná.

Konference splnila svůj účel. Diskutovaná témata vzbudila velký ohlas a zájem ze strany přítomných starostů, kteří prezentující zahrnuli svými praktickými dotazy.

Zdroj: Liberecký kraj

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest