fbpx

Částku 23 milionů a 548 tisíc korun se chystá v roce 2020 investovat do obnovy infrastruktury Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (dále jen FVS). Suma zahrnuje jak náklady na investiční akce, jejichž realizace se chystá v průběhu roku, tak na projektovou přípravu akcí, které budou zrealizovány až v následujících letech.

Největší položkou v plánu prací a investic pro rok 2020 je částka 7 milionů a 200 tisíc korun, vyčleněná na první etapu obnovy vodovodů a kanalizace v ulici Kodešova ve Frýdlantě. „Na kompletní rekonstrukci této krajské silnice se bude FVS podílet celé tři roky, po které jsou práce na ní plánovány. Celkem budeme do obnovy vodovodů a kanalizace v této ulici investovat do roku 2022 více než 32 milionů korun,“ říká ředitel FVS Ing. Petr Olyšar. V roce 2020 má FVS v plánu ve Frýdlantě vedle Kodešovy ulice investovat ještě do obnovy vodovodu a kanalizace v ulici Předměstská a dostavby kanalizace v ulici Jarní, celkem půjde o částku 5 milionů a 600 tisíc korun. „Další investiční akce jsou pak plánovány v Novém Městě pod Smrkem, kde chystáme nákladem 3 miliony a 150 tisíc korun obnovu starého vodovodu v Havlíčkově ulici, v Pertolticích, kde se bude opravovat za 1 milion a 650 tisíc korun poruchový úsek vodovodu a v Hejnicích, kde dojde k obnově a propojení vodovodů. Na tuto akci máme připraven 1 milion a 100 tisíc korun,“ vypočítává ředitel FVS. Společnost se stejně jako v předchozích letech snaží zlevňovat stavební práce tím, že spolupracuje s obcemi a plánuje obnovu staré infrastruktury na dobu, kdy obce chystají rekonstrukce povrchů silnic, čímž FVS přijde o část nákladů.

Celkem půjde v roce 2020 na fyzickou obnovu vodovodů a kanalizací 18 milionů a 700 tisíc korun. „Je to podstatně víc, než v roce 2019, kdy jsme na tyto práce měli připraveno jen zhruba 13 a půl milionu korun. Větší investice v roce 2020 nám umožňuje plán obnovy, schválený představenstvem už v roce 2016, díky kterému můžeme letos čerpat finance z přebytků z předchozích let a daleko víc se soustředit na nezbytně nutné obnovy a opravy,“ vysvětluje Petr Olyšar.

Plánované investice do obnovy infrastruktury FVS však vedle částky na reálné práce zahrnují i částku 4 miliony a 848 tisíc korun, určenou na projektovou přípravu akcí pro následující roky. „Tady chci zmínit především dvě velké akce, které nás čekají buď v souběhu s rekonstrukcí ulice Kodešova ve Frýdlantu nebo těsně po ní. Jsou jimi obnova vodovodu ve Frýdlantě v lokalitě Údolí včetně stavby nového vodojemu a obnova vodovodu v Lázních Libverda na takzvané lázeňské stezce. V případě Frýdlantu a lokality Údolí je potřeba připravit obnovu vodovodu a stavbu nového vodojemu především proto, že v této oblasti nemůžeme připojovat nové obyvatele na vodovod. V Lázních Libverda je pak potřeba připravit obnovu vodovodu proto, že jde o vodovod z první republiky, který je starý a zarostlý a uvolňují se z něj do vody kousky železa, čímž dochází k zákalům,“ popisuje ředitel FVS. Obě akce přijdou v budoucnu společnost na 15, respektive 11 milionů korun. V projektové přípravě FVS bude v roce 2020 kalkulován také vznik dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci čistírny odpadních vod v Novém Městě pod Smrkem, která z celkové částky na projektovou přípravu v roce 2020 ukousne téměř polovinu.

Pokračovat pak budou i projektové přípravy opatření, která společnost chystá v souvislosti s hrozbou ztráty vody kvůli připravovanému rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów. Tato opatření jsou ale již v běhu a žádné finanční prostředky si v roce 2020 nevyžádají.

Zdroj: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

echo adrotate_group(24, 0, 0, 0);
[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]
echo adrotate_group(6, 0, 0, 0);

Pin It on Pinterest

Share This
X
X