fbpx

KRAJ – V sobotu byla zahájena rekonstrukce páteřní komunikace I/35. Respektujete objízdné trasy a přechodnou úpravu dopravního značení.

V sobotu 20. června začala rekonstrukce asfaltového krytu silnice první třídy číslo 35 z Liberce na Chrastavu.

Kromě rekonstrukce povrchu na úseku dlouhém více jak 7 kilometrů dojde také k výměně mostních závěrů celkem u 12 mostů. V průběhu oprav, které jsou plánovány v termínu od 20. června 2020 do 31. října 2020 bude uzavřený exit č. 17 do Stráže nad Nisou. Navazující úsek Londýnské ulice po okružní křižovatku s komunikací I/13 bude uzavřen dva týdny od počátku rekonstrukce. Na exitu č. 14 do Machnína
a Chrastavy bude z levého jízdního pásu otevřen pouze sjezd. Nájezd bude uzavřený. Výjezd z Chrastavy pak bude pro účastníky silničního provozu umožněn na exitu č. 12, kde však nebude povoleno sjíždět.

V souvislosti s rekonstrukcí komunikace žádáme účastníky silničního provozu, aby věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení a respektovali stanovené objízdné trasy a rychlostní limity. 

18. června 2020
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
Liberec

Zdroj: Policie ČR

Pin It on Pinterest

Share This
X
X