Deset let uplyne v pátek 7. srpna od bleskové povodně v roce 2010, která zasáhla Frýdlant i celé Frýdlantsko a další obce Liberecka. Pojďme si u příležitosti tohoto výročí osudný den připomenout v širších souvislostech.

Ničivá povodeň, která 7. srpna 2010 zasáhla celé Frýdlantsko a i další obce Liberecka, přišla naprosto nečekaně. Na zvládnutí situace a zajištění bezpečí občanů se tehdy ve Frýdlantu podílel krizový štáb ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Frýdlant. Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Frýdlant byla povodeň v roce 2010 svým rozsahem a následky největší událostí, při jaké za dobu své existence zasahovala. Přestože velká voda v tento den udeřila i jinde v republice, blesková povodeň nejcitelněji zasáhla právě města a obce Frýdlantska. Škody, které velká voda způsobila, dosáhly až ke třem miliardám korun.
Frýdlant si událost připomene výstavou a bohoslužbou.

Frýdlant zůstal po celý den, sobotu 7. srpna 2010, zcela odříznut od světa. Velká voda přišla nečekaně a valila se na Frýdlant z různých směrů. Nejen z koryt řek a potoků, ale kvůli přívalovým dešťům i z polí, kopců, strání a luk. Její nápor brzy nezvládla kanalizace, a tak se voda postupně začala valit kanalizačními vpustěmi zpátky do ulic. Síla vodního živlu byla v ten den tak silná, že lidé v obavě o svůj život narychlo opouštěli své domovy, kdo to nestihl, musel být z centra města evakuován hasičským automobilem, později už pak byla evakuace možná jen vrtulníkem nebo člunem. Přes veškerou snahu se ale nepodařilo zabránit ztrátám na životech. Tisíciletá voda si nakonec jednu ve Frýdlantu vyžádala. Na celém Frýdlantsku pak připravila o život celkem sedm lidí.

Už v brzkých ranních hodinách byl ve Frýdlantu aktivován varovný systém. Takto o osudném dni Frýdlantu hovoří zpráva o povodni 7. 8. 2010 vydaná obcí ORP Frýdlant:

Aktivity pro varování a řešení krizové situace spojené s intenzivní srážkovou činností a hrozící povodní začaly 7. 8. 2010 ve 4.45 hodin ráno. V 5.00 hodin byla nasazena jednotka SDH Frýdlant v Mníšku. Nejprve kvůli stavu na vodním díle Fojtka, kdy došlo k přelévání hráze a vylévání vody z koryta Jeřice, čímž byla ohrožena chemička, později pak pomáhala jednotka u požáru obytného domu – ve skladu nábytku.

Průběh povodně dle povodňové knihy ORP Frýdlant byl následující:

1. zapnutí houkání sirénami

7.15

Telefonická komunikace se starostou Hejnic p. Horákem – nastal u nich měřitelný II. povodňový stupeň na řece Smědé – poskytl varování do Frýdlantu.

7.30

Vyhlášen II. PS, kontroluje se nábřeží. Cca ze 4/5 zaplněno koryto Smědé. Dřevo zachyceno v ulici Míru. Ulice U Hráze – vývěr z kanalizačních vpustí. Voda zaplavuje Zahradní ul., voda se valí z polí od východu Frýdlantu, gejzíry z uličních kanalizací, předpověď 60–120 mm srážek/m² – stav NEBEZPEČÍ. Voda proniká od Větrova. Město Frýdlant se začíná zaplavovat.

8.45

Vyhlášen III. PS pro Višňovou – 2. zapnutí houkání sirénami

8.50

Povolán tajemník povodňové komise Josef Hurník, vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity, hlídky SDH rozeslány po městě, svolána povodňová komise

9.00

Odvolán SDH zasahující v Mníšku zpět do Frýdlantu – hasiči zde v té chvíli zasahují kvůli hašení požáru domu způsobeného poškozením vysokotlakého plynového potrubí. Svolán a zřízen KŠ – Hasičárna Frýdlant – nejspolehlivější komunikace je pouze po internetu, který zde funguje. Ulice Pod Hrází – stříká voda.

Podle zkušeností členů krizového štábu teče voda z Hejnic do Višňové 4–6 hodin.

Bílý Potok hlásí 90–100 cm a voda stoupá. V toku řeky Smědé v délce 45 km (Bílý Potok – Višňová) je sklesání toku od 900–1 000 m n. m. na 200 m n. m. u ČR/polské státní hranice, tj. o 700 m v rozdílu výšek.

KOPIS – svolání PK a zahájení její činnosti. Zřízeno krizové Evakuační centrum a zahájení evakuace – DDM, SŠHL, Dům mládeže (internát) SŠHL

9.30

vydání varování obyvatelstvu (dva roky již nefunguje městský rozhlas, vypadávají telefonní operátoři, solidní pokrytí má jen O2) 3. houkání sirénami, varování se vydává prostřednictvím internetu „Otázky a odpovědi“ – poslední možné varovné zprávy pro občany – jediný fungující informační systém v té době.

Na některých místech města došlo lokálně ke zvýšení záplavové hladiny až na 3 m!!! (V roce 1958 to bylo „jen“ max. 50 cm, dalo se brodit v holinách).

10.00

Žitavská ulice, Větrovský potok – přerušena silniční komunikace I/13 od Liberce – odříznutí Frýdlantu od vnější pomoci – nic nemohlo tam ani ven.

Na nařízení starosty zahajuje SDH přímé osobní varování obyvatelstvu po levém i pravém břehu Smědé a ve městě. Tatra 815 – tlampač po chvíli selhává, je nutno varovat jen vlastním hlasem. Od 10 hodiny starosta také shání pomoc vrtulníky a podaří se dva stroje zajistit díky vládní intervenci přes senátora MUDr. Přemysla Sobotku.

Zaplavena a vytopena hasičárna – 60 cm vody.

10.30

Požadavek KOPIS o vrtulníky

11.40

Během 20 minut voda v hasičárně vystoupá až na 120–130 cm, dochází k nátrži přehrazení pod Frýdlantským zámkem, je odnesen celý most v oblasti ČOV (a Damino) asi o 100 m po toku. Díky zásahu vrtulníků se daří okamžitě evakuovat deset lidí. Přichází o život paní Richtrová – ručkovala po plotu, ale proud ji strhl. Nejhůře zatopeny ul. Tovární, ul. Míru a areál Damino – odtud probíhá neustálá evakuace lidí. Ve městě ucpané dešťové vpusti. Nádražní ul. utržené betony ucpávají dvě vpusti. Zaplaveno náměstí – u radnice 80 cm vody.

ul. Míru – dosahuje zaplavení 2,5–3 m.

Frýdlant – výpadek elektřiny a veškeré komunikace: 10.00–10.30

11.00

Nahozena elektrocentrála na hasičárně – v zádveří. Nefungují vůbec pevné linky, operátor nitkovitě. Vrtulníky se daří získat až po komunikaci s předsedou senátu MUDr. P. Sobotkou a A. Vondrou. Žlutý vrtulník PČR přiletěl z Hradce Králové. Druhý vrtulník operuje v Raspenavě a podařilo se tam evakuovat 55 lidí.

12.00

Evakuuje se pomocí hasičského člunu – Penny Market a Lidl – centrum Frýdlantu se ocitá bez možnosti zásahu pomocí automobilů – jen člunem.

p. Hurník – komunikuje s ČHMÚ pouze ráno, po přerušení spojení se do města již žádné zprávy nedostávají. Poslední prognóza, kterou dostal, zněla na 60–120 mm srážek/m², ale v Hejnicích naměřili 204–206 mm srážek/18 hodin.

18.00

Přestalo pršet.

12.30

Kulminace ve Frýdlantě

Požadavek na KOPIS – žádost o pomoc armády a letecké záchranné služby, přílet dvou vrtulníků PČR a LZS LK, záchrana 10 osob, došlo k výpadku elektrické energie, internetu, vody a všech inženýrských sítí, zahájena činnost Evakuačního centra – místa ubytování evakuovaných v prostorách učiliště SŠHL, DDM, DD. Do 20.00 hodin bylo evakuováno 150 osob.

14.15

Kulminace a začátek postupného poklesu hladiny vody u hasičské zbrojnice SDH, kde bylo sídlo krizového štábu. Přívod proudu zajištěn z elektrocentrály SDH.

 

PS – povodňový stupeň
KŠ – krizový štáb
PK- povodňová komise
KOPIS – Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
DDM – Dům dětí a mládeže
SŠHL – Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant
DD – dětský domov
ČOV – čistírna odpadních vod

Nápor vody na jednotlivá koryta a vodní díla v den povodně:

Řeka Smědá začala zaplavovat město nejen po jejím vylití z břehů, především v okolí mostu v ulici Míru, kde došlo po zaklínění stromů a následnému přehrazení plaveným materiálem k jejímu rozlití do okolí. Ale také při přetlaku v kanalizační síti. Oblast po pravé straně od směru toku je ve stejné nadmořské výšce a zatopení se dostalo až k okolí např. hasičské zbrojnice. Další vodní toky, které zatopovaly obydlené části města, byl potok vytékající z rybníku Střelnice, Větrovský potok a říčka Řasnice.

Bezejmenný potok byl živen vodou, která stékala ze Supího vrchu a okolních luk. Došlo k naplnění malého rybníku Střelnice, který se protrhl, a voda si posléze razila cestu přes silnici ulice Bělíkova, před níž se vytvořila ještě rozsáhlá laguna a dále přes okolí sportovního areálu až k ulici Fügnerova. Potok je ve městě sveden do podzemní kanalizační sítě, s vyústěním do Smědé. Celou vodní masu nemohla pojmout, začala tedy přetékat a jako první zatápěla ulici Zahradní. Voda se dále dostávala do okolních ulic, včetně náměstí T. G. Masaryka.

008, obrázek se otevře v novém okně

Náměstí T. G. Masaryka během povodně

Velké problémy činil městu levostranný přítok Smědé, Větrovský potok. Zde voda zaplavovala obytné domy kolem 7.30 hodin ráno. Hasiči zde evakuovali první obyvatele ohrožené povodní. Voda zde však kulminovala jako první a kolem 15.00 hodin byl potok ve svém korytě.

Rozvodněná Řasnice, která napáchala škody již v Horní a Dolní Řasnici a Krásném Lese, se v jednom úseku ve městě Frýdlant rozděluje na dva proudy a těsně před soutokem do řeky Smědé se spojuje. Ačkoliv tato říčka obklopuje malý „ostrůvek“ nezatopila jej tolik, jako řeka Smědá. Řasnice způsobila řadu sesuvů půdy u svého koryta v ulicích Řasnická a Pod Rozhlednou a zaplavila zahrádky, poté co se spojila s druhým ramenem, zaplavila frýdlantskou hasičskou zbrojnici. Dle informací místních obyvatel bydlících u Řasnice, nezpůsobilo malé rameno velké škody, než se k němu velkou rychlostí přiblížila řeka Smědá. Výška vody dosahovala v hasičské zbrojnici v Okružní ulici ke střeše garáží. Při povodni bylo zničeno množství historických materiálů o sboru. Zachránit se podařilo jen část fotografií.

Povodeň zasáhla území celého města Frýdlant a to jak jeho řídicí infrastrukturu budovy A i B městského úřadu, obchody a služby na náměstí, tak celé široké historické centrum. Dále hlavně stavby ve východní oblasti v říční nivě přitékající Smědé, v podzámčí hradu Frýdlant i stavby na městském ostrově tvořeném dvěma rameny Řasnice, a dále pak při odtoku Smědé za soutokem s Řasnicí (objekty fy Damino) směrem na Kunratice, Višňovou a Černousy.

Povodňová vlna Smědé od Raspenavy strhla nebo vážně poškodila řadu mostů a silnic. Poslední úsek poškozené silnice se podařilo obnovit v roce 2015.

Jen ve Frýdlantu bylo spočítáno, že tisíciletá voda zničila na území města majetek za zhruba 850 milionů korun. Škody byly na všem, čeho se voda dotkla. Od komunikací, přes lávky, infrastrukturu, po městské budovy a byty. Po prvotním šoku přišla vlna horečného uklízení a odstraňování všeho, co voda zničila. A také napravování škod. Jako první musely být zprovozněny vodovody, pak přišla na řadu elektřina, následoval plyn. Dále se začalo s opravami komunikací, obnovovaly se mosty na Smědé, Řasnici, na Větrovském potoce. Množství peněz se investovalo ale nejen do odstraňování povodňových škod, ale také do protipovodňové ochrany. Aby byli při dalších povodních lidi i majetek co nejvíce ochránění.

Celková bilance škod ve Frýdlantu

Komunikace

77.047.000,-

Mosty a lávky celkem

49.529.000,-

Škody na majetku města

87.488.960,-

Škody na majetku obyvatel

204.711.250,-

Základní cena celkem

418.776.210,-

Rezerva 10% na práce neuvedené

4.187.762,-

Ze zprávy ČHMU a povodí Labe vyplývá, že povodeň na Liberecku byla způsobena extrémními srážkami o celkovém úhrnu převyšujícím 222 mm/m² během dvou dnů (od 6. 8 do 7. 8. 2010), a to nad územím Jizerských hor. Tyto extrémní srážky měly za následek prudké zvýšení hladiny všech toků v Jizerských horách a množství vody překračovalo na některých místech několikanásobně hodnotu průtoku stoleté vody.

Při ničivé povodni ve Frýdlantu zasahovaly a pomáhaly vedle SDH Frýdlant následující kolektivy a skupiny dobrovolníků.

Policie ČR
Městská policie Frýdlant
Městská policie Brno
Městská policie Liberec
HZS Libereckého kraje
JZS České dráhy a. s.
Celní správa
Horská služba – Jizerské hory
Armáda ČR
Mikroregion Frýdlantsko

Lesy ČR
Povodí Labe
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Frýdlantská vodárenská společnost

+ desítky dobrovolníků z různých sborů dobrovolných hasičů z celé ČR

Celkový počet zasahujících a dobrovolníků dosahoval 1 500 osob.

Zdroj textu a fotografií: www.mesto-frydlant.cz

Ve Višňové ukázali podstávkové domy / Fotoreportáž

Ve Višňové ukázali podstávkové domy / Fotoreportáž

V neděli 26.května se Obec Višňová společně s některými majiteli podstávkových, či hrázděných domů poprvé připojila k projektu „Den otevřených podstávkových domů“, který každoročně pořádá a zajišťuje Nadace Umgebindehaus sídlící v Německu. Vše začalo ve Vísce, kde si...

číst více

Pin It on Pinterest