Liberecký kraj podpořil dvěma dotacemi frýdlantskou Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Dotace pocházejí z dotačního fondu Libereckého kraje, programu 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Frýdlantští hasiči díky nim dostali či do konce roku dostanou například protichemické oděvy, celoobličejové masky nebo části zásahového oblečení a výstroje. Celkem získala jednotka frýdlantských dobrovolných hasičů od kraje příspěvek na věcné a ochranné prostředky 260 tisíc korun, zbylé náklady, tedy necelých 310 tisíc korun uhradilo ze svého rozpočtu Město Frýdlant. 

 

LK Logotype PANTONE Red 032 C

 

Příspěvek Libereckého kraje je rozdělen do dvou dotací. První je „Pořízení věcných prostředků PO (požární ochrany, Frýdlant (U4)“. Jejím účelem bylo doplnění věcných ochranných prostředků pro zásah v nebezpečných zónách. Hasičům přinesla:

2 ks protichemického oděvu – přetlakového plynotěsného oděvu

4 ks tlakových lahví – tlakové láhve s větším objemem pro delší dobu zásahu v protichemickém oděvu

4 ks celo obličejových masek – nové nahradí ty stávající opotřebované

6 ks skládacích kuželů – kužely pro vytyčení nebezpečné zóny

1 ks skládací záchytné vany  – pro vytvoření rychlé a účinné zjednodušené dekontaminace

Dodavatelem těchto věcných prostředků byla firma IS STAR s.r.o. Celkové náklady na jejich pořízení byly 247 354 korun, dotace Libereckého kraje byla ve výši 100 tisíc korun. Zbylá částka, 147 tisíc korun, šla z městského rozpočtu. 

Druhá dotace je na „Pořízení a obnovu ochranných prostředků PO, Frýdlant (U2)“. „V tomto případě budou převážně doplněny a obnoveny ochranné prostředky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Frýdlant, které již byly za hranicí své životnosti nebo byly zastaralé. V rámci této akce bude do konce roku pořízeno:

8 párů zásahových rukavic

8 ks ochranných kukel                                                   

8 párů zásahové obuvi                                             

1 ks zásahové přilby – pro nového člena JSDH FDL

8 ks svítilen osobních

8 ks kompletních  zásahových obleků vícevrstvých – výměna starých obleků

Dodavatelem této zakázky je Požární bezpečnost s.r.o. Celkem přijde vybavení na 322 020,- korun, dotace z Libereckého kraje činí 160 000,- korun, z rozpočtu města bude na akci vydáno 162 tisíc korun. 

 

Zdroj: www.mesto-frydlant.cz

Pin It on Pinterest

Share This
X
X