Nové automatické dveře u obou vchodů do hlavní budovy a na operační sály nebo výrazně lepší osvětlení. To jsou novinky v areálu frýdlantské nemocnice, kterou provozuje Krajská nemocnice Liberec, a.s. (KNL). Novinky hrazené Městem Frýdlant z nájemného, které KNL městu platí. Frýdlant totiž nájemné v plné výši investuje zpátky do modernizace budov a areálu nemocnice.

„Krajská nemocnice Liberec, jakožto provozovatel nemocnice Frýdlant, platí Městu Frýdlant, tedy vlastníkovi areálu a objektů nájemné, které letos činí téměř tři miliony korun. Tyto peníze Frýdlant v plné výši investuje zpátky do areálu nemocnice a zajištění jeho funkčního stavu. Je to krok, na kterém jsme se shodli při uzavírání smlouvy s KNL jako novým provozovatelem nemocnice. A je správný. Peníze z nájemného pomáhají vylepšit vzhled a vybavení nemocnice,“ říká místostarosta Frýdlantu, který má zdravotnictví ve své gesci, Jiří Stodůlka.

Nemocnice Frýdlant letos plánovala peníze využít na řadu projektů modernizace, z nichž nejnákladnějším byla výměna oken na hlavní budově označené FA. „Bohužel nám v našich plánech udělal čáru přes rozpočet Covid-19 a některé akce jsme proto nestihli uskutečnit. Mimo jiné i zmiňovanou výměnu oken. Nicméně od ní neupouštíme, požádáme Město Frýdlant o převedení částky na ni k profinancování do příštího roku a okna necháme vyměnit v roce 2021,“ říká technický ředitel KNL Ing. Jan Rais, MBA. Některé z investičních akcí se ale nakonec podařilo zahájit. „Každý z návštěvníků nemocnice si určitě všimne nových automatických dveří u vchodu do hlavní budovy, po obou stranách podjezdu. Jsou nepoměrně vhodnější než dřívější klasické dveře nejen z hygienického hlediska, protože nikdo nemusí sahat na kliky, ale i z hlediska bezpečnostního. V noci se totiž samy automaticky zamykají a do budovy se tak dostanou jen zaměstnanci, kteří jsou ke vstupu do ní oprávnění a mají čip,“ vysvětluje Jan Rais. Dveře se automaticky otevírají denně od 6.30 do 19.00 hodin, od 19.00 do 6.30 hodin jsou pak automaticky při každém zavření zamykány.

Stejné automatické dveře, jako u vstupu do hlavní budovy nemocnice, jsou nově také u vstupu na operační sály. „Velmi zpříjemnily provoz při navážení pacientů na sály i při jejich převozech u vchodů do budovy. Sanitáři mají díky nim pohodlnější práci, protože při převozech imobilních pacientů nebo pacientů na lůžkách nemusejí řešit, jak si otevřít dveře a kdo je při průjezdu podrží, nezanedbatelné je samozřejmě také hygienické hledisko,“ doplňuje Jan Rais.

Nemocnice pak díky reinvestovaným penězům z nájemného získává i nové osvětlení interiérů. Stávající osvětlení mění na LED technologii, která je uživatelky i esteticky vhodnější a její provoz je výrazně levnější. Ve výměně osvětlení pak bude pokračovat i v příštím roce, stejně jako ve výměně starých dveří za automatické. V roce 2021 pak mimo to a výměny oken nemocnice díky financím z nájemného plánuje také kompletní rekonstrukci výtahu v hlavní budově.

„Mám nesmírnou radost a těší mě, že směr, kterým se poslední roky ve vyjednávání o podobě nemocnice ubíráme, je správný. Vztah mezi nájemníkem, tedy KNL a námi jako nájemcem, je perfektní. Spolupráce se neustále rozvíjí a vzájemná komunikace pomáhá zvyšovat komfort pro zdravotníky i pacienty. V příštím roce nás čekají jednání o vstupu města do akciové společnosti KNL, která by měla spolupráci posunout ještě do další úrovně,“ uzavírá místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

nové vstupní dveře nem 1, obrázek se otevře v novém okně

nové vstupní dveře nem 2, obrázek se otevře v novém okně

 

Zdroj: www.mesto-frydlant.cz

Pin It on Pinterest