fbpx

My to víme. V projektu MAP Frýdlantsko II již 4 rokem zjišťujeme, co všechno školy na Frýdlantsku potřebují opravit či zmodernizovat. Společně pak plánujeme, kde získat finance na potřebné opravy a úpravy. A spolupráce nese viditelné výsledky. 

 

Kolik melounů už Frýdlantsko obdrželo a na co?

V letech 2018 – 2020 školy realizovaly 7 projektů za 8 300 000,- (Frýdlant, Hejnice, Krásný Les, Habartice, Nové Město pod Smrkem.) 

V současné době probíhá realizace dalších 3 projektů o finančním objemu 78 759 536,-  v Dětřichově, Frýdlantu a především v Hejnicích (stavba nové MŠ s celkovým rozpočtem 72 mil., z toho jen 22 mil. je dotačních).

Díky projektům, které připravili výše uvedení zřizovatelé, často ve spolupráci s MAS Frýdlantsko z.s., byly například modernizovány odborné učebny pro výuku přírodních věd a učebny pro práci s digitálními technologiemi, byl zaveden bezpečnostní systém v ZŠ a MŠ Habartice nebo upravena zahrada v MŠ Nové Město pod Smrkem. Ve Frýdlantě nyní probíhá modernizace učebny cizích jazyků a v Dětřichově se uskutečňuje modernizace vybavení jazykové a IT učebny.

 

O kolik dalších melounů Frýdlantsko žádá?

Ve fázi přípravy žádosti o dotaci či schvalování žádosti o dotaci se nachází dalších 10 investičních záměrů v hodnotě 5 260 000,-. V Habarticích, Krásném Lese, MŠ Lázně Libverda a MŠ V Novém Městě pod Smrkem, bude díky dotačnímu programu SCLLD-PRV modernizováno stravování ve školách a pořízeno vybaven pro MŠ Hejnice. Dolní Řasnice se uchází o dotaci z národního dotačního programu Ministerstva pro Místní rozvoj na rekonstrukci tělocvičny a venkovního hřiště.

 

Co všechno ještě bychom potřebovali opravit a zmodernizovat?

V současné době evidujeme celkem 92 různých investic. Z toho 7 záměrů se týká úprav zahrad MŠ nebo ZŠ, dalších 7 záměrů se týká hřišť a tělocvičen. Dva ze záměrů v naší tabulce se týkají volnočasových zařízení. Dalších 5 investičních záměrů se týká půdních prostor  – tyto prostory nebylo možné doposud rekonstruovat.

 

Budou nějaké dotace pro Frýdlantsko v období 2021 – 2027?

Nyní jsou připravována pravidla pro další dotační období 2021-2027 a my víme, že i v tomto období bude MAS Frýdlantsko z.s. rozdělovat v dotačním programu SCLLD – IROP finanční prostředky pro základní a mateřské školy. 

Všechny potřebné informace k dotačním možnostem pro školy získáte na pracovní skupině financování. Informace o jejím konání jsou uvedeny na webu MAP Frýdlantsko, nebo MAPím FB V případě, že v novém roce nebude možné setkání naživo, budeme se setkávat online. Rádi Vás uvidíme.

Text: Mgr. Anna Randáková, kontakt: anna.randakova@masif.cz, MAS Frýdlantsko z.s.

 

Až o 8 milionů víc si vydělá za svůj život každý, kdo…

Až o 8 milionů víc si vydělá za svůj život každý, kdo…

každý, kdo ukončí střední školu s výučním listem ve srovnání s těmi, kteří skončí se školou hned po základce a dále nepokračují. Pokud zvládnete i maturitu, stoupnou vaše celkové životní příjmy průměrně na 40,4 milionů. Čísla vychází ze dvou nedávných výzkumů (Úřad...

číst více
6. TÁTA FEST ve Frýdlantě

6. TÁTA FEST ve Frýdlantě

Zveme Vás na 6. ročník Táta festu!Vystoupí oblíbené kapely - TYGROO, RAJTARAJ a HUSO.Se svým Loutkovým automatem (nejen) pro děti přijede Dorka Bouzková.Vstup ZDARMA!Těšit se můžete na již tradiční pivní speciál TÁTAbír z místního pivovaru...

číst více

Pin It on Pinterest

Share This
X
X