My to víme. V projektu MAP Frýdlantsko II již 4 rokem zjišťujeme, co všechno školy na Frýdlantsku potřebují opravit či zmodernizovat. Společně pak plánujeme, kde získat finance na potřebné opravy a úpravy. A spolupráce nese viditelné výsledky. 

 

Kolik melounů už Frýdlantsko obdrželo a na co?

V letech 2018 – 2020 školy realizovaly 7 projektů za 8 300 000,- (Frýdlant, Hejnice, Krásný Les, Habartice, Nové Město pod Smrkem.) 

V současné době probíhá realizace dalších 3 projektů o finančním objemu 78 759 536,-  v Dětřichově, Frýdlantu a především v Hejnicích (stavba nové MŠ s celkovým rozpočtem 72 mil., z toho jen 22 mil. je dotačních).

Díky projektům, které připravili výše uvedení zřizovatelé, často ve spolupráci s MAS Frýdlantsko z.s., byly například modernizovány odborné učebny pro výuku přírodních věd a učebny pro práci s digitálními technologiemi, byl zaveden bezpečnostní systém v ZŠ a MŠ Habartice nebo upravena zahrada v MŠ Nové Město pod Smrkem. Ve Frýdlantě nyní probíhá modernizace učebny cizích jazyků a v Dětřichově se uskutečňuje modernizace vybavení jazykové a IT učebny.

 

O kolik dalších melounů Frýdlantsko žádá?

Ve fázi přípravy žádosti o dotaci či schvalování žádosti o dotaci se nachází dalších 10 investičních záměrů v hodnotě 5 260 000,-. V Habarticích, Krásném Lese, MŠ Lázně Libverda a MŠ V Novém Městě pod Smrkem, bude díky dotačnímu programu SCLLD-PRV modernizováno stravování ve školách a pořízeno vybaven pro MŠ Hejnice. Dolní Řasnice se uchází o dotaci z národního dotačního programu Ministerstva pro Místní rozvoj na rekonstrukci tělocvičny a venkovního hřiště.

 

Co všechno ještě bychom potřebovali opravit a zmodernizovat?

V současné době evidujeme celkem 92 různých investic. Z toho 7 záměrů se týká úprav zahrad MŠ nebo ZŠ, dalších 7 záměrů se týká hřišť a tělocvičen. Dva ze záměrů v naší tabulce se týkají volnočasových zařízení. Dalších 5 investičních záměrů se týká půdních prostor  – tyto prostory nebylo možné doposud rekonstruovat.

 

Budou nějaké dotace pro Frýdlantsko v období 2021 – 2027?

Nyní jsou připravována pravidla pro další dotační období 2021-2027 a my víme, že i v tomto období bude MAS Frýdlantsko z.s. rozdělovat v dotačním programu SCLLD – IROP finanční prostředky pro základní a mateřské školy. 

Všechny potřebné informace k dotačním možnostem pro školy získáte na pracovní skupině financování. Informace o jejím konání jsou uvedeny na webu MAP Frýdlantsko, nebo MAPím FB V případě, že v novém roce nebude možné setkání naživo, budeme se setkávat online. Rádi Vás uvidíme.

Text: Mgr. Anna Randáková, kontakt: anna.randakova@masif.cz, MAS Frýdlantsko z.s.

 

Grain představuje jednu z novinek letošního léta

GRAIN a.s., která působí ve Frýdlantském výběžku, se sídlem společnosti v Poustce u Frýdlantu, se zabývá rostlinou i živočišnou výrobou a také výsadbou sadů.Na jaře tohoto roku se do povědomí široké veřejnosti Grain a.s. dostala získáním...

číst více

Druhý srpnový víkend je za dveřmi. Co nás čeká?

V pátek v Jindřichovicích pod Smrkem předvede své divadelní kousky pro malé i velké diváky amatérská kočovná divadelní tlupa Letní mix. Po představení zahraje kapela Nekrmit.Tentýž den v Hejnicích na koupališti bude opět promítat letní kino. Na...

číst více

Pin It on Pinterest

X
X