Mezinárodní taktické cvičení českých a polských hasičů proběhlo v sobotu 6. listopadu 2021 na hradě a zámku Frýdlant. Šlo o taktické cvičení v rámci česko-polského projektu „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují (hasičská cvičení – zásah v budově historické památky)“ reg. č.CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002459, na němž spolupracují za českou stranu čtyři sbory dobrovolných hasičů z Frýdlantska. Vedle Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant jsou to také dobrovolní hasiči z Heřmanic, Kunratic a Dětřichova. Cvičení se nicméně zúčastnili i dobrovolní hasiči z dalších obcí Frýdlantska a také profesionální hasiči. V rámci cvičení likvidovali fiktivní požár v interiéru hradu a zámku Frýdlant a dálkově dopravovali vodu z podzámčí.
 
„Tématem mezinárodního cvičení byla likvidace požáru vzniklého v prostorách Státního hradu a zámku Frýdlant, konkrétně na prohlídkovém okruhu hradu ve druhém patře, kde vlivem manipulace s otevřeným ohněm jednoho návštěvníka mělo dojít k zapálení textilního závěsu. Požár se následně dle scénáře rozšířil i na dřevěné vystavené exponáty a dřevěnou podlahu,“ přibližuje námět cvičení velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant a vedoucí cvičení Bc. Stanislav Socha.
 
V rámci cvičení došlo k vyhledávání ztracených návštěvníků v prostorách hradu, k transportu zraněných před hrad a zámek, ke zřízení dálkové dopravy vody suchovodem ze zámeckého rybníka a hadicemi z řeky Smědé od Pivovaru Albrecht a následně k likvidaci požáru v prostorách hradu.
 
Akce se zúčastnily 2 jednotky profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, 10 jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí a měst Frýdlantska, 5 jednotek dobrovolných hasičů z Polska a příslušníci Policie ČR, Městské policie Liberec a tým zdravotníků Červený trpaslík dobrovolnické centrum. „Všem patří velký dík, protože svoji část příprav a práce při samotném cvičení odvedli všichni na jedničku. Jen díky nim bylo cvičení v této exponované a velmi špatně přístupné památce úspěšné a ukázalo, jak dokáží jednotky vzájemně spolupracovat, jak jsou připraveny a vybaveny a také jak jsou na tom protipožární zařízení na hradě a zámku Frýdlant,“ říká místostarosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.
 
„Cvičení bylo součástí projektového dne, který byl třetím v řadě. V předchozích týdnech už proběhla dvě cvičení v Polsku, jedno v září v obci Bielawa Dolna, druhé v říjnu ve městě Piensk. Cvičením ve Frýdlantě byl projekt ukončen,“ říká starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Podobná cvičení vítá. „Hrad a zámek Frýdlant je historicky cenný objekt a je jedině dobře, když si hasiči vyzkoušejí, jak náročná by jeho záchrana v případě požáru byla a nacvičí si nejlepší možné postupy, spolupráci i koordinaci,“ dodává.
 
Vedoucí cvičení Stanislav Socha hodnotí cvičení jako velmi zdařilé. „Cílem cvičení bylo seznámení českých i polských hasičů s frýdlantskou nejvýznamnější kulturní památkou, procvičení koordinace zasahujících jednotek, ověření funkčnosti suchovodu ze zámku a nacvičení dálkového vedení vody ze dvou míst pod zámkem. Vše probíhalo dle plánu a harmonogramu, i když je jasné, že během akce došlo i k nějakým chybám. Což ale vůbec nevadí, po vyhodnocení cvičení budou využity pro zlepšení zásahu v reálných situacích.“ Cvičení bude v následujících dnech vyhodnocováno a závěry budou hasiči konzultovat s Národním památkovým ústavem. „Už teď je jasné, že bude muset posléze řešit úpravy suchovodů,“ dodává Socha.
 
Cvičení se vedle zástupců města Frýdlant z významných hostí zúčastnil například hejtman Libereckého kraje Martin Půta, ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Ing. Jan Hadrbolec, tajemník obce Bogatynia Łukasz Roszkowski, ředitel Centra krizového řízení obce Bogatynia Paweł Hasiuk nebo starosta obce Zawidów Robert Lezny.
 
Během cvičení nebyl nikdo zraněn a nedošlo k poškození historické památky.
 
Mikroprojekt „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují (hasičská cvičení – zásah v budově historické památky)“ reg. č.CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002459 je financován z Evropské unie / Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa, realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
 
Další fotografie: https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/archiv/archiv-2021/ve-frydlante-horel-hrad-a-zamek-frydlant-nastesti-jen-v-ramci-hasicskeho-cviceni.html
 
Zdroj: Město Frýdlant
Foto: Marek Sekáč

Pin It on Pinterest