Svou městskou policii zřídí od prvního dne roku 2022 Město Frýdlant. K tomuto kroku bylo město nuceno přistoupit kvůli zajištění bezpečnosti ve městě poté, co Statutární město Liberec neprodloužilo s Frýdlantem veřejnoprávní smlouvu o působení strážníků Městské policie Liberec na území Frýdlantu. Frýdlant se tak po téměř 10 letech úspěšného fungování strážníků liberecké městské policie ve městě vrací k modelu vlastní městské policie.

„S ohledem na velikost města a bezpečnostní zatížení rozhodlo zastupitelstvo města poté, co bylo jasné, že liberečtí strážníci už ve Frýdlantu v roce 2022 sloužit nebudou, o zřízení vlastní městské policie. Jsme totiž přesvědčeni, že bez ní nebude možné pořádek a bezpečnost ve Frýdlantu v rozsahu, který si představujeme, zachovat. Máme sice pořád policii státní, nicméně ta funguje pro celý výběžek a navíc se v regionu dlouhodobě potýká s personálním podstavem. Proto zastupitelé situaci vyhodnotili tak, že vlastní městská policie je ve Frýdlantu nezbytná,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Městská policie by měla ve Frýdlantu fungovat ve formátu 1+8. „Tedy jeden velitel a osm strážníků, kteří budou schopni při optimálním rozpisu služeb odsloužit drtivou většinu roku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ upřesňuje ideální počet strážníků Městské policie Frýdlant místostarosta města Ing. Dan Ramzer. Prvním krokem k zajištění fungování městské policie je vypsané výběrové řízení na pozici vedoucího strážníka. Další kroky budou záviset přímo na jeho osobě. „Ve hře je několik variant. Že přijmeme člověka, který má platné osvědčení potřebné pro výkon činnosti strážníka městské policie a ten bude moci okamžitě nastoupit do funkce, nebo přijmeme člověka, který byl strážníkem městské policie, má osvědčení a může si ho obnovit anebo přijmeme člověka, který strážníkem nebyl. U druhé a třetí varianty musíme počítat s prodlevou v dalším vývoji 6 až 8 týdnů, než nový vedoucí absolvuje kurz v akreditovaném školicím středisku,“ doplňuje Dan Ramzer. Teprve poté bude možné vybírat další strážníky.

Nově zřízená městská policie Frýdlant bude prozatím působit v prostorách, které pro svou práci doposud využívali strážníci liberecké městské policie. „Jde o zázemí v budově č. p. 99 na náměstí T. G. Masaryka, kde jsou i počítače napojené na městský kamerový dohlížecí systém, který budou strážníci obsluhovat. Později se služebna městské policie přesune do jiné budovy na náměstí, do č. p. 74, bývalého klubu. Ale to až poté, co projde potřebnou stavební úpravou,“ dodává starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Předpokládané náklady na jednoho strážníka má v prvním roce Frýdlant vyčíslené na 750 až 800 tisíc korun, v částce jsou jednak mzdové náklady a pak také náklady na vybavení a techniku. Celkem tak v prvních dvou letech přijde provoz Městské policie Frýdlant městský rozpočet ročně na 6 až 7 milionů korun.

Kdy budou lidé frýdlantské strážníky moci poprvé potkat ve městě na pochůzce, bude záležet na několika faktorech. „Především na tom, zda se podaří do městské policie přijmout už hotové strážníky nebo budou muset uchazeči projít kurzem. Reálně bych ale začátek jejich působení viděl na červen až červenec příštího roku,“ uzavírá místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Popisek k fotce: Služebna Městské policie Liberec ve Frýdlantě, kde bude v roce 2022 sídlit Městská policie Frýdlant

Zdroj: Město Frýdlant

Druhý srpnový víkend je za dveřmi. Co nás čeká?

V pátek v Jindřichovicích pod Smrkem předvede své divadelní kousky pro malé i velké diváky amatérská kočovná divadelní tlupa Letní mix. Po představení zahraje kapela Nekrmit.Tentýž den v Hejnicích na koupališti bude opět promítat letní kino. Na...

číst více

Pietní akty v obci Kunratice u Frýdlantu 2022

V sobotu 30. července 2022 v obci Kunratice u Frýdlantu se uskutečnily dva pietní akty. První na místním hřbitově u dochovaného zbytku pomníku připomínající zemřelé občany ve válečných letech 1914 - 1918. Druhý následoval u pomníku Tongrund připomínající oběti z roku...

číst více

Pin It on Pinterest

X
X