Poskytnutí individuální dotace z Fondu ochrany vod obcím Levínská Olešnice a Dolní Řasnice a Severočeské vodárenské společnosti schválili na svém včerejším jednání krajští radní. Dotace Liberecký kraj poskytuje na výstavbu, rozšíření či obnovu vodohospodářské infrastruktury, vodovodů, kanalizací, vodojemů, čistíren odpadních vod či náhradních zdrojů pitné vody.

„Prostřednictvím Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí chce Liberecký kraj jako každoročně podpořit projekty malých obcí do 4.000 obyvatel, pro které znamená budování vodohospodářské infrastruktury velkou finanční zátěž,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Liberecký kraj poskytne dotace konkrétně na tyto projekty:

  1. obci Levínská Olešnice na dostavbu obecního vodovodu

V rámci projektu bude vybudováno 1.315 metrů vodovodních řadů, dojde k rozšíření vodojemu na objem 80 m3 a přestrojení automatické tlakové stanice. Celkové náklady činí 19.995.000 korun. Výše dotace od kraje je 1.999.500 korun (10 %).

  1. obci Dolní Řasnice na dostavbu vodovodního řadu

Jedná se o IV. etapu dostavby vodovodu v délce 224 metrů. Liberecký kraj poskytne dotaci ve výši 625.295,47 korun (60,45 %). Celkové náklady jsou 1.034.401 korun.

  1. společnosti Severočeská vodárenská společnost (Liberec) na zajištění projektové a inženýrské přípravy v důsledku těžby v dole Turów

Cílem záměru je podpora projektové a inženýrské přípravy navržených opatření k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na české území, a to na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství. Celkové výdaje činí 7.389.000 korun. Kraj pokryje 10 %, tedy 738.900 korun.  

 

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
Liberecký kraj
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
485226324

Pin It on Pinterest