Starosta Města Frýdlantu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst: strážník Městské policie Frýdlant.
 
Místo výkonu práce: – katastrální území správního obvodu města Frýdlant (k.ú. Frýdlant, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu).
 
Náplň práce:
– komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci města Frýdlant v souladu se „zákonem“
– zajištění činnosti městské policie
– provozní činnost strážníka
Zákonné předpoklady:
– věk. min. 18 let
– státní občanství ČR
– bezúhonnost
– spolehlivost
– zdravotní způsobilost ve smyslu „zákona“
 
Kvalifikační předpoklady:
– minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
– odborná způsobilost pro výkon funkce strážníka (§4d „zákona“) výhodou
– odborná praxe v bezpečnostních složkách výhodou
Jiné předpoklady:
– vynikající osobnostní schopnosti
– znalost práce na PC
– řidičské oprávnění sk. B
– fyzická a psychická kondice
– zbrojní průkaz skupiny D výhodou
– zvládání zátěžových situací
 
Platové zařazení:
– platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – 8. pl. třída, osobní ohodnocení, zvláštní příplatek (rizikový, směnnost)
Jiné benefity:
– možnost získání městského bytu
– příspěvek na stravování, penzijní připojištění
– 5 týdnů dovolené
 
Pracovní poměr:
– na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou s nástupem září 2022 nebo dohodou
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
– označení výběrového řízení
– jméno a příjmení uchazeče, titul
– datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP
– kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo, e-mail. adresa)
– datum a podpis uchazeče
 
K přihlášce bude připojeno:
– strukturovaný životopis
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
– čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti ve smyslu „zákona“
– výpis z evidenční karty řidiče ne starší 3 měsíců
– lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., ne starší než 3 měsíce
– ověřená kopie osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle ustanovení § 4e „zákona“, pokud jí uchazeč má
– souhlas s testováním psychologickým i fyzickým
 
Lhůta a způsob pro podání přihlášek:
– do 26. srpna 2022 poštou na adresu Města Frýdlant nebo osobně do podatelny úřadu (budova radnice).
 

Prodej vstupenek na Valdštejnské slavnosti zahájen!

V pondělí 27. března 2023 byl v Turistickém informačním centru v přízemí radnice spuštěn prodej vstupenek na Valdštejnské slavnosti 2023. Vstupenky se prodávají na jednotlivé dny slavností, které se konají od 19. do 21. května 2023 nebo je možné...

číst více

Pin It on Pinterest