Starosta Města Frýdlantu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst: strážník Městské policie Frýdlant.
 
Místo výkonu práce: – katastrální území správního obvodu města Frýdlant (k.ú. Frýdlant, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu).
 
Náplň práce:
– komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci města Frýdlant v souladu se „zákonem“
– zajištění činnosti městské policie
– provozní činnost strážníka
Zákonné předpoklady:
– věk. min. 18 let
– státní občanství ČR
– bezúhonnost
– spolehlivost
– zdravotní způsobilost ve smyslu „zákona“
 
Kvalifikační předpoklady:
– minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
– odborná způsobilost pro výkon funkce strážníka (§4d „zákona“) výhodou
– odborná praxe v bezpečnostních složkách výhodou
Jiné předpoklady:
– vynikající osobnostní schopnosti
– znalost práce na PC
– řidičské oprávnění sk. B
– fyzická a psychická kondice
– zbrojní průkaz skupiny D výhodou
– zvládání zátěžových situací
 
Platové zařazení:
– platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – 8. pl. třída, osobní ohodnocení, zvláštní příplatek (rizikový, směnnost)
Jiné benefity:
– možnost získání městského bytu
– příspěvek na stravování, penzijní připojištění
– 5 týdnů dovolené
 
Pracovní poměr:
– na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou s nástupem září 2022 nebo dohodou
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
– označení výběrového řízení
– jméno a příjmení uchazeče, titul
– datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP
– kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo, e-mail. adresa)
– datum a podpis uchazeče
 
K přihlášce bude připojeno:
– strukturovaný životopis
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
– čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti ve smyslu „zákona“
– výpis z evidenční karty řidiče ne starší 3 měsíců
– lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., ne starší než 3 měsíce
– ověřená kopie osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle ustanovení § 4e „zákona“, pokud jí uchazeč má
– souhlas s testováním psychologickým i fyzickým
 
Lhůta a způsob pro podání přihlášek:
– do 26. srpna 2022 poštou na adresu Města Frýdlant nebo osobně do podatelny úřadu (budova radnice).
 

Pietní akty v obci Kunratice u Frýdlantu 2022

V sobotu 30. července 2022 v obci Kunratice u Frýdlantu se uskutečnily dva pietní akty. První na místním hřbitově u dochovaného zbytku pomníku připomínající zemřelé občany ve válečných letech 1914 - 1918. Druhý následoval u pomníku Tongrund připomínající oběti z roku...

číst více

Pin It on Pinterest

X
X