Dnes a zítra, 23. a 24. 2022, se konají volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR.  

V první den voleb, v pátek 23. září 2022, proběhne hlasování od 14.00 do 22.00 hodin, druhý den voleb, v sobotu 24. září 2022, se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu ihned po uzavření volebních místností.

V případě, že v senátních volbách nezíská žádný kandidát více jak nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, bude probíhat 30. září a 1. října 2022 II. kolo senátních voleb. V případném II. kole senátních voleb proběhne hlasování v pátek 30. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 1. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne opět v sobotu ihned po uzavření volebních místností.

Právo volit do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. září 2022, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. září 2022, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu popř. evidovanému přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. 

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.  

Lidé, kteří se z vážných důvodů nemohou do volební místnosti dostavit a nejsou zdravotním ohrožením pro své okolí, si mohou zažádat o přenosnou volební urnu. Musí se ale nacházet na území svého volebního okrsku. Ve volební dny si mohou požádat přímo okrskovou volební komisi o dovoz přenosné urny. Je nutno zavolat na příslušný volební okrsek, nebo požádat jiného voliče, aby nám přenosnou urnu na spádovém okrsku objednal.

Pokud lidé budou v době voleb například v karanténě, volit tentokrát nemohou. 

V případě např. poškození nebo ztráty volebních lístků obdrží volič volební lístky ve volební místnosti.

Pro případné II. kolo senátních voleb obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

Jizerská nota 2022

Folkový festival Jizerská nota se zabydlel v Hejnicích od roku 1981 a letos se koná jeho 41. ročník. Dvoudenní festival pořádá v areálu hejnického autokempu zapsaný spolek Jizerské aktivity Liberec ve spolupráci s Městem Hejnice. Cílem festivalu...

číst více

Pin It on Pinterest

X
X