Kulturní aktivity, turistiku spojenou se zážitky a cestovní ruch podpoří tři dotační programy, jejichž vyhlášení schválilo krajské zastupitelstvo. Přesné názvy zní 7.1. Kulturní aktivity v Libereckém kraji, 7.6 Řemeslná a zážitková turistika a 7.10 Infrastruktura cestovního ruchu – karavanová stání pro rok 2023.

„Snažíme se, aby byly naše dotační programy vyhlášené co nejdříve, potenciální žadatelé věděli o možnostech, které mají a mohli se připravovat. Zvažujeme také navýšení alokace v některých programech. Věřím, že nám přijdou žádosti o dotace na kvalitní projekty,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Program 7. 1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji je určen na podporu kulturních a uměleckých akcí a projektů se zaměřením na hudbu, divadlo, výtvarné umění, tanec, tradiční lidovou kulturu a folklor. Podpora směřuje především na akce a projekty se širším společenským přínosem regionálního a nadregionálního charakteru, na akce rozvíjející regionální kulturu a na uchování kulturních tradic.

Lhůta pro podávání žádostí je od 16. ledna do 13. února příštího roku. K dispozici jsou dva miliony korun. V předešlých letech se z tohoto programu dočkaly podpory například festival Gody v Liberci, divadelní přehlídka Semilský paroháč, festival hudební alternativy Básníci ticha v Turnově, Liberecký flašinetář, Rok s Tulipanem nebo Krakonošovy letní podvečery v Jilemnici či Sklářská slavnost na Kristiánově.

Podpora rozšíření turistické nabídky a tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí, jimiž jsou Český ráj, Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory a Máchův kraj. K tomu je určen program 7.6 Řemeslná a zážitková turistika.

V tomto programu je vyhrazena částka milion korun a žádosti je možné zasílat od 2. ledna do 17. února příštího roku. Již dříve tento program podpořil například zážitkový projekt Pojizerský Pacifik, řemeslné a zážitkové programy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, vytvoření aplikace o historii Liberce nebo workshopy v ruční papírně Papyrea. 

U programů 7.1 a 7.6 lze žádat o deset až padesát tisíc korun.

Dotační program 7.10 Infrastruktura cestovního ruchu – karavanová stání pro rok 2023 je programem, v němž je k dispozici celkem dva a půl milionu korun. Peníze mohou žadatelé využít na pořízení servisní technologie pro stání obytných automobilů a přívěsů – například elektrickou a vodovodní přípojku, výlevku odpadů a zajištění pitné vody včetně souvisejících terénních úprav. V rámci tohoto programu se již podařilo vybudovat karavanová stání například ve Smržovce a nyní se budují na dalších místech – u koupaliště v Lomnici nad Popelkou, v kempu v Novém Městě pod Smrkem a dále ve Svijanech, Prysku, Bedřichově a Poniklé.

Lhůta pro podání žádosti je od 2. ledna do 30. června příštího roku. Dotace v tomto programu se poskytují ve výši sto tisíc až půl milionu korun. Více informací o dotačních programech Libereckého kraje se nalézá na odkazu https://dotace.kraj-lbc.cz/.

 

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
485226324

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest