Liberecký kraj opět podpoří jednotky požární ochrany v regionu a také boj s kriminalitou. Krajští radní na včerejším jednání rozhodli o vyhlášení čtyř dotačních programů.

„Dobrovolným hasičům opět patří velké poděkování za jejich záslužnou a dlouholetou činnost. Za posledních jedenáct let je kraj podpořil bezmála 200 miliony korun, ať už se jedná o dotace na vybavení, pořízení automobilů či výstavbu výjezdových stanic. Jsem rád, že od roku 2017 funguje také program na podporu jednotek požární ochrany druhého stupně, které musí vyjíždět k zásahům do pěti minut. Jedná se o program na vytváření pracovních míst. Už od roku 2016 pak přispíváme z vlastního rozpočtu na projekty z ministerského programu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, a to zejména na nákup dopravního automobilu či výstavbu požární zbrojnice. Tyto dotace pak budeme rozdělovat v průběhu letošního roku,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Do programu 1.1 na podporu jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje jsme zároveň z hospodářského výsledku přidali navíc 4 miliony.“  

Krajští radní včera schválili konkrétně vyhlášení těchto dotačních programů:

 1. Program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje s penězi na rozdělení ve výši 17.494.137 korun
  Žadatelé mohou tyto peníze využít například na pořízení a opravy cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů či na vybavení a výstavbu objektů.
 1. Program č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje s penězi na rozdělení ve výši 1.268.031 korun
  Program je zaměřen na podporu sportovní a kulturní činnosti pobočných spolků Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje. Konkrétně na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže i dospělých a organizování projektů v oblasti vzdělávání, historie a muzejnictví.
 1. Program č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost Jednotek požární ochrany II (JPO II) s penězi na rozdělení ve výši 800.000 korun
  Účelem programu je vytváření pracovních míst v jednotkách sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II a jejich finanční zajištění.
 1. Program č. 1.4 Prevence kriminality s penězi na rozdělení ve výši 200.750 korun
  Podpora je určena na neinvestiční projekty obcí zaměřené na snižování kriminality či omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a dále také na vzdělávání v oblasti prevence kriminality a projekty zaměřené na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti.

Na území Libereckého kraje působí celkem 222 jednotek požární ochrany, a to 212 dobrovolných a 10 profesionálních. Vedle toho v regionu dále funguje jedna profesionální jednotka podniku Správa železnic (Hasičský záchranný sbor Správy železnic) v Liberci a dále 4 podnikové jednotky dobrovolných hasičů. Sborů dobrovolných hasičů je v Libereckém kraji zaregistrováno celkem 293.

Počet zásahů jednotek požární ochrany (tučné číslo značí počet zásahů dobrovolných i profesionálních jednotek, číslo v závorce pak zásahy Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje):

1) v roce 2022 – 11.543 (6.504)

2) v roce 2021 – 11.123 (6.095)

3) v roce 2020 – 11.903 (6.225)

Zdroj:
Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485226307
770134419

Pin It on Pinterest