Zástupci členských obcí Mikroregionu Frýdlantsko se rozhodli společně řešit otázku optimalizace odpadového hospodářství. V současné době jsou shromažďovány informace o tom, jak zajistit, aby obce Frýdlantska začaly plnit již platné limity na podíl vytříděných složek odpadu dané novým zákonem o odpadech, dosáhly na recyklační slevu snížením produkce směsného komunálního odpadu a připravily se na zákaz skládkování v roce 2030. To vše při zachování udržitelných nákladů na svoz odpadu pro jednotlivé obce a obyvatele.

“Na území Frýdlantska zvažujeme zavedení systému sběru odpadů, kdy se buď váží a eviduje pod vlastním unikátním číslem každá jednotlivá nádoba pomocí dynamických vah, nebo se váží celé svozové auto pomocí statických vah, aby byl odpad přesně rozdělený a rozúčtovaný mezi jednotlivé obce,” říká koordinátorka Mikroregionu Frýdlantsko Anna Randáková.

Možností jak snížit produkci nechtěného směsného komunálního odpadu a zvýšit podíl odpadů recyklovatelných (papíru, plastu a zejména bioodpadu, ze kterého lze jednoduše vyrobit kompost, kvalitní to organické hnojivo), je zavedení door to door systému svozu odpadů. “Door to door systém už funguje na značném území západnější části Evropy a spočívá v tom, že každá rodina, která bude chtít, získá bezplatně nádobu na papír, plast a bioodpad přímo domů. Svozová firma jim tyto popelnice s využitelnými odpady určenými k recyklaci pak pravidelně vyváží,” vysvětluje manažer odpadového hospodářství Mikroregionu Frýdlantsko Tomáš Hlavenka.

Za účelem získání co největšího množství informací k dané problematice se zástupci obcí vydali ve třetím lednovém týdnu na exkurzi k dodavatelům svozové techniky, kde diskutovali o výhodách a nevýhodách statického a dynamického vážícího systému nebo o možnostech zavedení systému door to door.

Díky podpoře z dotačního fondu Libereckého kraje v rámci projektu “Poradenství pro Frýdlantsko III”, se může Mikroregion Frýdlantsko opřít při řešení této problematiky i o odborné poradenství výše jmenovaného manažera odpadového hospodářství. 

Anna Randáková
koordinátorka
Mikroregion Frýdlantsko

Zdroj: Martina Petrášková, tisková mluvčí města Frýdlant. 

Koupí kávy přispějte na ochranu přírody!

Jizerky ve spolupráci s libereckou pražírnou Nordbeans, Jizersko-ještědským horským spolkem a Jizerskou magistrálou uvedly do prodeje Kávu Jizerky.Spojte příjemné s užitečným a odvezte si z Jizerek kávu, jejíž koupí přispějete na ochranu přírody...

číst více

Pin It on Pinterest