V projektu Místní akční plán Frýdlantsko III se zástupci škol, neziskovek a obcí společně setkávají a přemýšlí, co by se dalo na Frýdlantsku ve vzdělávání zlepšit. Mapujeme vzdělávání na Frýdlantsku, aby naše děti měly lepší šance ve škole i v životě. Setkáváme se a spolupracujeme, aby každá škola nemusela bojovat sama.

Naposledy jsme se ve větším počtu (51 účastníků!) sešli 25. března 2023 v Klášteře v Hejnicích. Na setkání jsme si ověřili, co učitele a vzdělavatele zajímá a na čem by rádi pracovali. Vyšly nám z toho následující priority pro roky 2024-25:

  1. Potřebujeme kvalitní materiální zázemí pro výuku moderními metodami: Tím myslíme např. rekonstrukce škol, školních jídelen, učeben, podpora konektivity ale také podporu volnočasových sportovišť a zázemí v obcích. MAS Frýdlantsko rozděluje některé dotace EU zaměřené mimo jiné na podporu škol, další prostředky lze získat z celostátních dotací.
  2. Chceme se učit, jak lépe učit nebo-li chceme know-how ve vzdělávání: Budeme se zaměřovat na organizaci společných vzdělávacích akcí pro učitele a vzdělavatele v regionu. Pozveme zajímavé lektory, metody, pomáháme školám při přípravě mezinárodních projektů. Také víme, že spokojený učitel, je dobrý učitel. Nejde nám tedy jen o odborné pedagogické znalosti, ale také o osobnostní rozvoj učitelů a vzájemnou podporu. Přitom se soustředíme také na spolupráci s dalšími organizacemi a neziskovkami, které jsou zaměřené na rodiny nebo specifické diagnózy dětí.
  3. Chceme společně rozvíjet kompetence dětí a žáků v regionu: Vznikají společné projekty škol zaměřené na čtenářskou, matematickou gramotnost nebo enviromentální výchovu. Plánujeme praktickou podporu digitální gramotnosti a aktivity zaměřené na místo, kde děti žijí. Podporujeme také volnočasové a neformální vzdělávání v regionu.

 

Frýdlantsko je krásně rozlehlé a málo osídlené, o to víc je spolupráce důležitá. Pro jednotlivé učitele a školy jsou někdy překážky příliš velké, když ale spojíme síly, jde všechno lépe. Proto budeme nadále podporovat ve vzdělávání “ostrůvky pozitivní deviace” a místní aktivní vzdělavatele. Budeme pomáhat aktivním školám, neziskovkám i pedagogům. Máme radost, když se dobrý nápad postupně přelije mezi školami a rozšíří se mezi učiteli. Jako to bylo např. s projektem Knihosaura nebo Příběhy našich sousedů. 

Projekt je pochopitelně spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem.

Lucie Winklerová, manažerka MAP Frýdlantsko III.

Fotografie: Marek Strnad

 

 

Den otevřených dveří v ZF Frýdlant

Den otevřených dveří v ZF Frýdlant

Areál závodu ZF Frýdlant, Žitavská 142116. září 2023 od 10 hodin10:00 Zahájení FAMILY DAY11:00 Slack show mimo stageSlack line workshop mimo stage13:00 Balonková show stageBalonkový workshop mimo stage14:00 Honza Popleta stage15:00 Kouzelník...

číst více

Pin It on Pinterest