Od roku 2022 přibylo na Frýdlantsko 600 ukrajinských uprchlíků. Mnoho jich už region opustilo, ale mnoho jich u nás zůstává. Aktuální situace je trochu nepřehledná, jedná se o 200-500 osob. Projekt Na odnomu korabli pomáhá uprchlíkům z celého Frýdlantska. Náš tým tvoří koordinátoři ve Frýdlantu, Hejnicích, Raspenavě a Novém Městě pod Smrkem. Od začátku roku 2023 jsme navázali spolupráci s celkem 126 dospělými uprchlíky. Velmi často se jedná o matky s dětmi. Nejvíce migrantů pobývá v Hejnicích a v Lázních Libverda, což souvisí především s tamější dostupností ubytovacích kapacit.

Také v hejnické škole je momentálně nejvíce dětí v MŠ (9) a žáků v ZŠ (35). Na tři střední školy nastoupilo letos celkem 17 žáků z Ukrajiny. Pro školy na Frýdlantsku představuje takové množství dětí, žáků a rodičů s odlišným mateřským jazykem velkou výzvu, protože do jara 2022 se na Frýdlantsku vyskytovali cizinci jen sporadicky. Školy a školky v uplynulém školním roce prokázaly neuvěřitelnou adaptabilitu a ochotu děti do nového prostředí přijmout, i když to často bylo velmi náročné pro všechny strany (nezřídka rodiny ze dne na den zmizely bez rozloučení). Díky pomoci učitelů a učitelek již mnoho ukrajinských dětí hovoří plynule česky. Přitom mnoho ukrajinských rodičů se touží vrátit zpět do vlasti a dbají tedy na to, aby se jejich děti učily nadále i ukrajinsky, případně pokračovaly ve studiu na Ukrajině online. Tyto děti toho musí zvládnout opravdu hodně.

Náš projekt se věnuje především rodičům. Pomáháme jim v běžných životních situacích, které jsou v cizí zemi s cizím jazykem často velmi náročné: komunikace a objednání k lékaři, doprovod k sociálním organizacím, tlumočení na úřadech apod. Díky koordinátorům a tlumočení usnadňujeme práci také místním obyvatelům, kteří s migranty řeší konkrétní problémy a potřeby (úředníci, lékaři, lékárny, školy apod.).

V Klášteře v Hejnicích a ve Free-clubu ve Frýdlantě vznikly rodičovské ukrajinské komunity. Maminky se schází, společně tvoří, vaří a sdílí své malé radosti i velké starosti, nabízíme i kluby českého jazyka. Přitom mnoho uprchlíků se nachází v dlouhodobě stresové situaci s nejistými výhledy na budoucnost. Naštěstí již mnoho dospělých našlo v ČR práci a děti dochází do školy nebo školky.

Pozorujeme však dvě skupiny, pro které je adaptace na život v našem pohraničí zvláště obtížná. Jednak jsou to dospívající chlapci ve věku 15-17 let, kteří nenastoupili na žádnou střední školu. Vzhledem k věku je pro ně téměř nemožné získat nějakou práci, nemluví dobře česky. Své kamarády mají daleko, venkov pro ně není atraktivní místo k životu a těžko navazují nové kontakty. Další skupinu tvoří starší lidé z ukrajinského venkova s nízkým vzděláním. Odešli často z válkou sužovaných míst, jsou odloučeni od všeho, co jim bylo dosud blízké, ztratili své příbuzné, jsou traumatizovaní a nemají sílu začínat v cizí zemi znovu. Na Frýdlantsku bohužel není dostupná odborná psychologická pomoc v potřebném jazyce. U obou těchto skupin se v projektu snažíme o osobní a trpělivý přístup, který nesoudí. Nabízíme spolupráci, posloucháme a snažíme se vymyslet, co by zabralo nebo udělalo radost.

Na tomto místě bychom chtěli za realizační tým poděkovat všem, kteří nabídli a nabízí uprchlíkům pomocnou ruku nebo jen pochopení a úsměv. Ani to není bohužel v této době samozřejmé. Ukrajinské děti i dospělí musí i na Frýdlantsku občas čelit slovním nadávkám a komentářům. Máte-li ve svém okolí někoho z Ukrajiny, komu by prospěla společnost, dejte mu na nás kontakt.

Manažerka projektu Na odnomu korabli
Lucie Winklerová

На одному кораблі- Na odnomu korabli

Projekt je realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 a je spolufinancován Evropskou unií (OP Zaměstnanost+)

Ve Višňové ukázali podstávkové domy / Fotoreportáž

Ve Višňové ukázali podstávkové domy / Fotoreportáž

V neděli 26.května se Obec Višňová společně s některými majiteli podstávkových, či hrázděných domů poprvé připojila k projektu „Den otevřených podstávkových domů“, který každoročně pořádá a zajišťuje Nadace Umgebindehaus sídlící v Německu. Vše začalo ve Vísce, kde si...

číst více

Pin It on Pinterest