Světový den větru 2024 v Horní Řasnici

Včera, 15. června 2024, byly u příležitosti Světového dne větru otevřeny veřejnosti větrné elektrárny a větrné mlýny
po celé České republice.

Firma WEB Větrná energie otevřela hned dvě své lokality – Horní Řasnici v Libereckém kraji a Břežany u Znojma v
Jihomoravském kraji. Akce přilákala značný počet návštěvníků a přispěla k osvětě o významu větrné energie pro
udržitelnou budoucnost.

V Horní Řasnici se dne otevřených dveří zúčastnilo přibližně 150 lidí, zatímco v Břežanech u Znojma jsme přivítali
kolem 500 návštěvníků. Akce nabízela řadu atrakcí, které zaujaly jak děti, tak dospělé a přispěly k příjemné atmosféře.
V Břežanech u Znojma akci navštívil také Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje. Pan hejtman si vyzkoušel
virtuální realitu, která návštěvníkům poskytla možnost zažít si výstup větrnou elektrárnou a pohled po krajině z
vrcholu gondoly. Dále si osobně prohlédl větrnou elektrárnu a diskutoval o budoucnosti větrné energetiky s
jednatelkou firmy WEB větrná energie, paní Michalou Lužovou, a předsedou České společnosti pro větrnou energii
(ČSVE), panem Michalem Janečkem.

Hlavní body programu:

• Prohlídka větrné elektrárny: Návštěvníci měli možnost absolvovat prohlídky ve spodní části tubusu našich
větrných elektráren, kde se dozvěděli o fungování větrných turbín a přínosech větrné energie.

• Dětská zóna: Pro nejmenší jsme připravili zábavný koutek s omalovánkami a výrobou modelů větrníčků.
Pro děti byly k dispozici také nafukovací skákací atrakce.

• Ukázka záchrany osoby z gondoly větrné elektrárny hasiči – v Břežanech u Znojma

• Projížďka na koních pod větrnou elektrárnou – v Horní Řasnici

Jednatelka společnosti WEB větrná energie, paní Michaela Lužová, vyjádřila své nadšení nad vysokou účastí a
průběhem celé akce. „Vidět takový zájem veřejnosti o obnovitelné zdroje energie je pro nás velkým povzbuzením.
Doufáme, že pozitivní zájem o větrné elektrárny bude inspirací pro další potenciální lokality a přispěje k jejich větší
akceptaci a tím i k rozvoji udržitelné energetiky pro naší zemi.“

V obou lokalitách plánujeme nové projekty. V Břežanech připravujeme tzv. repowering, což
znamená nahrazení starších větrných turbín novými a modernějšími modely. V Libereckém kraji
je v plánu výstavba nového větrného parku v Dolní Řasnici a Krásném Lese. I o těchto
plánovaných projektech se návštěvníci mohli dozvědět více během akce.

Světový den větru se letos slavil nejen u našich větrných elektráren, ale také po celé České republice. Celkově bylo
otevřeno deset větrných elektráren a dvanáct historických větrných mlýnů. Tento široký zájem o větrnou energii a její
historii ukazuje rostoucí povědomí o důležitosti udržitelných zdrojů energie pro naši budoucnost.

Pro WEB Větrná energie s.r.o nafotil Petr Bíma, www.bima.cz

Ve Višňové ukázali podstávkové domy / Fotoreportáž

Ve Višňové ukázali podstávkové domy / Fotoreportáž

V neděli 26.května se Obec Višňová společně s některými majiteli podstávkových, či hrázděných domů poprvé připojila k projektu „Den otevřených podstávkových domů“, který každoročně pořádá a zajišťuje Nadace Umgebindehaus sídlící v Německu. Vše začalo ve Vísce, kde si...

číst více

Pin It on Pinterest