Pěstounská péče na přechodnou dobu získává stabilní pozici v systému péče o dětiTéměř pět desítek dětí se podařilo od roku 2012 umístit do přechodné pěstounské péče v Libereckém kraji. Za každým jednotlivým příběhem konkrétního dítěte lze nalézt usilovnou práci celého týmu zúčastněných odborníků od sociálních pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, pracovníků organizací zajišťujících doprovázení a podporu pěstounů až po samotné pěstouny, kteří zpravidla řeší vzniklé situace z první linie. A právě jim bylo určeno červnové setkání pěstounů na přechodnou dobu zařazených v evidenci Krajského úřadu Libereckého kraje.

„Považují za velice důležité vzájemné a průběžné setkávání pěstounů se  zaměstnanci krajského úřadu, který vede evidenci pěstounů na přechodnou dobu, ať v průběhu zprostředkovávání náhradní rodinné péče konkrétního dítěte, tak i v rámci seminářů, které organizujeme. Kromě novinek, které se pěstouni dozví od našich zaměstnanců, jsou setkání přínosná i ve výměně zkušeností mezi jednotlivými pěstouny navzájem,“ říká Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana pro seociální resort.

V průběhu semináře, na kterém se sešli takřka všichni zařazení pěstouni, přišlo na přetřes například vzájemné sdílení dobré praxe a také se naskytla příležitost k předání zkušeností získaných například při řešení obtížných situací. A o ty není při náročném výkonu této specifické péče o děti vůbec nouze.

Druhá část setkání se věnovala oblasti osobní sebe-hygieny a syndromu vyhoření. Přestože všichni zúčastnění pěstouni mají stále velké množství energie a nadšení pro svou činnost, téma bylo záměrně preventivně zařazené, protože je nutné stále pamatovat, že jakákoliv práce s lidmi je velice náročná a je potřeba zavčasu aktivně vnímat i vlastní potřeby a pocity.

„Pěstounská péče na přechodnou dobu je poměrně mladý institut, který se výrazněji zavedl do praxe až na základě novely zákona o sociálně právní ochraně dětí na začátku roku 2013. V současné době je v něm v Libereckém kraji zařazeno 21 pěstounů, kteří jsou připraveni převzít dítě bez předchozího zprostředkovávání, zajistit mu klidné, stabilní, rodinné prostředí,“ pokračuje náměstkyně.

Pěstounská péče na přechodnou dobu získává stabilní pozici v systému péče o děti a stává se z ní nedílná část pestré mozaiky, která nabízí možnosti řešení situace dítěte a rodiny v nelehkých okamžicích, kdy dítě z různých důvodů nemůže aktuálně zůstat v péči svých biologických rodičů.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This