Mrkev15. ročník konference k ekologické výchově M.R.K.E.V. 2015 hostila 12. listopadu Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant. Konference byla určena zejména učitelům pracujícím na školách a školských zařízení Libereckého kraje a dále zástupcům neziskových organizací působících v oblasti ekologické výchovy na území kraje. Dopoledního a odpoledního bloku se zúčastnilo na šest desítek lidí.

Letošní konference se věnovala tématu ,,Změny klimatu“. Dopolední program se odehrál v modrém salonku hradu a zámku Frýdlant a byl věnován panelové diskusi, které se účastnili odborníci: Ing. Dáša Richterová, ČHMÚ Ústí nad Labem, Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., Univerzita Palackého Olomouc, fakulta přírodovědná, RNDr. Jan Hollan, CzechGlobe (Centrum výzkumu globální změny AV ČR) a Veronika Brno, PhDr. Stejskal Libor, Karlova UNI Praha – environmentální bezpečnost RNDr. Petr Zacharov, PhD., Ústav fyziky atmosféry AV ČR. Ti diskutovali s učiteli z Libereckého kraje o klimatických změnách. Ty již nyní přináší nevyhnutelné dopady, kterým musíme čelit. Dopolední program byl zakončen příklady dobré praxe v oblasti environmentální výchovy na školách v Libereckém kraji.

Mrkev 2

Odpolední blok probíhal v prostorách SŠHL Frýdlant a to ve formě dílen pro učitele. Zaměřeny byly na témata: Meteorologie. Klima se mění, co bylo už není. Adaptace na změny klimatu. CO2, záření, skleníkový jev a oteplování. Po dobu konference bylo možné seznámit se prostorami SŠHL Frýdlant a environmentálními prvky, které obohacují výuku na škole.

Účastnící si odnesli spoustu nových informací a námětů, obdrželi také výukové materiály pro práci se svými žáky.

Ing. Miroslav Kudrna

Učitel odborných předmětů a koordinátor EVVO

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This