literární sout잎ivot Karla IV. je tématem nové literární soutěže, kterou v únoru vyhlásilo Město Frýdlant. Soutěž je určena žákům druhého stupně ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a studentům Gymnázia Frýdlant a Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant. 

„Literární soutěží chceme veřejnosti připomenout jednu z nejvýznamnějších postav české historie, jejíž stopy sahají až po současnost – Karla IV. V úvaze nebo eseji se žáci a studenti mohou zabývat různým obdobím jeho života nebo vlivu,“ vysvětluje tajemnice Městského úřadu Frýdlant Veronika Bubeníčková.  V samotném literárním díle se tak mohou studenti zabývat nejen císařem a králem Karlem IV., od jehož narození letos uplyne 700 let, ale například i jeho manželkami, zeměmi, které spadaly pod jeho vládu nebo stavbami, které za svého života nechal postavit.

Esej nebo úvaha by měla být v rozsahu do 250 slov. Uzávěrka přijímání prací je 13. května 2016. Texty mohou žáci a studenti posílat buď emailem na adresu: mesto@mu-frydlant.cz nebo poštou na adresu: MěÚ, nám. T. G. Masaryka 37, 464 01, Frýdlant.

Došlé literární práce bude v květnu vyhodnocovat odborná komise, složená z kantorů jednotlivých škol a zástupců Města Frýdlant. Na vítěze čekají hodnotné ceny a nejlepší texty budou také zveřejněny na webu města a ve Frýdlantském zpravodaji.

Ve Frýdlantě jde už o druhou literární soutěž určenou studentům místních škol. Ta první proběhla před dvěma lety a jejím tématem bylo čtvrtstoletí svobody.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This