V posledních dnech či týdnech je mediálně významně prezentováno společné vzdělávání ve školách podpořeno změnou Školského zákona a přijetím Vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných s platností od 1. 9. 2016.

Společné vzdělávání se na naší škole děje již několik let se samozřejmostí. Jsme zvyklí vzdělávat v běžném proudu nejen děti nadané, ale i děti se speciálně vzdělávacími potřebami a zdravotním postižením, pokud si rodiče naši školu vyberou.

V tomto vzdělávání budeme pokračovat i nadále bez nutnosti slučování naší školy se speciální školou.

Od 1. září 2016 naše škola bude dále samostatným právním subjektem.

Stejně tak bude fungovat samostatně i Základní škola praktická a Základní škola speciální ve Frýdlantě.

Volba školy byla a je volbou dítěte a zákonných zástupců!

Mgr. Věra Dunajčíková
Ředitelka ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant, okres Liberec

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This