Letošní již kulaté desáté pokračování veletrhu opět poskytne potřebné informace všem zájemcům o vzdělávání a práci. Studijní či pracovní příležitosti nabídnou subjekty nejen z Libereckého kraje, ale i ostatních krajů České republiky a zahraničí. V prostorách arény se představí opět několik desítek vystavovatelů z oblasti vzdělávání, kdy se budou prezentovat střední, vyšší odborné, vysoké školy a ostatní vzdělávací společnosti. Doplní je také široká přehlídka firem, personálních agentur a internetových portálů nabízejících práci. Akce se bude konat opět v říjnu.

Na dopravu pro děti přispěje kraj

Veletrh_EDUCA_navstivilo_pres_11_tisic_zajemcu_o_vzdelani_a_praci_mediumNa říjnový veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2016 se žáci z mimolibereckých základních škol dostanou díky Libereckému kraji. Ten na dopravu žáků přispěje celkem 200 tis. Kč. O dotaci budou moci základní školy sídlící mimo město Liberec zažádat v srpnu.

Vyhlášení programu a jeho podmínky schválila Rada Libereckého kraje na svém zasedání 7. června 2016.„Veletrh EDUCA je ideální příležitost především pro žáky osmých a devátých tříd zorientovat se v pestré nabídce prezentujících se středních škol nejen z Libereckého kraje, které se s velkou pravděpodobností následně stanou místem jejich dalšího vzdělávání. Liberecký kraj si je vědom této skutečnosti, a proto vyčlenil 200 tisíc korun na dopravu mimolibereckých žáků předposledních a posledních ročníků základních škol, aby i oni měli možnost přehlídku středních škol zhlédnout,“ zdůvodnila rozhodnutí radní Alena Losová, pověřená řízením rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Program je zveřejněn od 8. 6. 2016 na elektronické úřední desce Libereckého kraje, samotný sběr žádostí o dotaci však bude probíhat až od 8. 8. do 7. 9. 2016. Vyhlášení a podmínky programu jsou rovněž umístěny ZDE, na informačním a vzdělávacím portálu EDULK.cz.

O dotaci mohou žádat základní školy sídlící mimo město Liberec a jejich žádosti budou uspokojovány až do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků. Více o veletrhu konaném ve dnech 13. – 15. října 2016 se dozvíte na stránkách www.educaliberec.cz.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This