V Jizerských horách je řada rašelinišť, která jsou ohrožena jejich vysycháním. A právě na to reaguje projekt s názvem Obnova biotopu rašeliniště v rezervaci Nová louka, který má za cíl zvýšit retenční schopnost krajiny přírodě blízkým způsobem. Celkový rozpočet je cca 2,1 miliónu korun a převážnou část se podařilo získat z prostředků Evropské unie Jizersko-ještědskému horskému spolku, který je zároveň investorem celé akce. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor se zavázala, že poskytne 15% potřebného spolufinancování, které se pohybuje kolem 314 000,- Kč, další prostředky poskytnou i Lesy České republiky.

Rašeliniště - přehrážky

Rozhodli jsme se zaměřit na ochranu místních cenných rašelinišť, kterým chceme vrátit jejich původní ráz. Rašeliniště na Nové louce vysychá, protože se tam už v minulosti udělaly odvodňovací rýhy,“ říká pracovník spolku Leoš Vašina. „Vznikly tam kvůli těžbě dřeva. V rašeliništi totiž stromy rostou mnohem pomaleji.

Pomoci můžete nyní také vy a přitom nechat peněženku zavřenou. Jen se u toho možná trochu zapotíte. Stačí, když si stáhnete mobilní aplikaci EPP z internetových stránek www.pomahejpohybem.cz, která Vaši sportovní aktivitu převede na body. Ty pak můžete přidělit některému z nabízených projektů. „Jsem velice rád, že právě obnova jizerskohorského rašeliniště byla do této aplikace zařazena,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Není podmínkou se pohybovat přímo v Jizerských horách, ale podpořit je můžete i na dálku. Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte na procházky, svou aktivitou a energii vždy generujete body. „Při dosažení stanového počtu bodů nám Nadace ČEZ poskytne finanční dar ve výši 50 000,- Kč. Budeme velice vděční, pokud je pak přidělíte právě našemu projektu Obnovy rašeliniště v Jizerských horách,“ požádal Petrovský.

Na aplikaci EPP-Pomáhej pohybem je unikátní právě ta nenáročnost – opravdu pomáháte jen pohybem, stojí vás to jen trochu potu, ale u příznivců Jizerek vyšší únavu nepředpokládám,“ komentuje s úsměvem manažer Nadace ČEZ Daniel Novák.  „Od spuštění aplikace před 18 měsíci se uživatelům podařilo vybodovat už 333 dobročinných projektů! přičemž další projekty stále přidáváme. Těším se na výsledek a přeji hodně vytrvalosti!“, dodává.

Cílem celého projektu je zastavit proces zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací, posílit populace chráněných rostlin a zajistit větší retenci vody v krajině. Opakující se dlouhotrvající letní sucha, která střídají extrémní přívalové deště, nás vedou k realizaci podobných projektů, které citlivě pracující s vodou v přírodě,“ vysvětluje Petrovský.

Samotná revitalizace bude provedena pomocí kaskády dřevěných přehrážek tak, aby se hladina podzemní vody mohla navrátit k povrchu a cenný biotop se mohl dále přirozeně obnovovat. Celkem bude do více než 2 700 m stávajících drenážních příkopů na ploše 5,7 ha umístěno 380 přehrážek a postupně tak dojde k návratu do stavu přírodě blízkého. „Budeme velice rádi, rozhodnete-li se tento projekt podpořit,“ uzavřel Petrovský

Pin It on Pinterest

Share This