Opět jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci na projekt nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Hejnicích a výsledkem je podpora ze Státního fondu životního prostřední na pořízení 250 kusů domovních kompostérů pro občany Hejnic. Mělo by se tak dostat na všechny, kteří mají zájem z minulé vlny pořízení a také pro ty, kterým jeden kus nestačí a využijí dva. Celková akce je za 700 tisíc korun, výše dotace je 595 tisíc korun, vlastní podíl jde z přebytku rozpočtu města.

Nyní bude následovat v příštích měsících nejprve hledání dodavatele, pak vyhlášení příjmu žádostí o zapůjčení, takže zatím se žádosti neevidují.

Zdroj: Město Hejnice

Pin It on Pinterest

Share This