V Jindřichovicích se rodí dětí jako smetí
Dne 27. listopadu 2008 se ve Frýdlantě narodila Mauerovým dcera Amálie.
Dne 14. ledna 2009 přišla na svět Viola Dušková.
Dalším malým občánkům Jindřichovic, rodičům, sourozencům a celé jejich rodině přejeme všechno nejlepší.
Pokud si přejete zveřejnit narození, významné životní jubileum nebo další informace do společenské rubriky Jindřichovických listů, které vycházejí jako dvouměsíčník, prosím, posílejte informace Zuzaně Svěrčinové mailem: svercinova@jindrichovice.cz, telefonicky na 603 225 808 nebo osobně do knihovny v úterý 9.00–12.00, středu 14.00– 17.00 nebo pátek 15.00–18.00.

Zdroj: Jindřichovické listy

Pin It on Pinterest