Všem přeji dobrý den,
během listopadu a prosince měli obyvatelé Jindřichovic a Dětřichovce možnost vyplnit a odevzdat anketu v rámci projektu MA 21 na zkvalitnění života v obci. Nakonec se sešlo 26 vyplněných dotazníků. Nechci hodnotit, jestli je to hodně nebo proč se jich nesešlo více, ale každopádně moc děkuji všem, kteří si s jejich vyplněním dali práci. Vedení obce má tak zásobu  nápadů a podnětů k tomu, aby pro nás učinili Jindřichovice a Dětřichovec ještě krásnějším a příjemnějším místem k životu. Přemýšlela jsem, jak nejpřehledněji zprostředkovat všechny odpovědi a jejich sloučením výsledky co nejméně zkreslit. Takže pokud ve výčtu názorů nenajdete přesně to, co jste chtěli říci, buďte shovívaví.
Nakonec jsem zvolila variantu, že za jednotlivá témata v závorce uvádím počet respondentů, kteří s k tomuto tématu přiklání svými odpověďmi, pokud se k tématu vyjádřil jeden nebo dva respondenti, uvádím témata souhrnně. Jsem přesvědčena, že toto shrnutí poslouží i občanům, kteří anketu nevyplnili, k zamyšlení nad tím, jak se nám tu vlastně žije.
Zuzana Svěrčinová, koordinátor projektu

Na otázku: „Uveďte tři věci, které se Vám v Jindřichovicích a Dětřichovci líbí“, jste odpovídali takto:
• krajina a příroda – v tom zahrnuté stromy, rybník, rybníček za tratí, lesy v okolí (10)
• škola a školka – vyjmenovaná  nabídka kroužků (6)
• samoobsluha (5)
• kulturní akce (5)
• ekocentrum (4)
• větrné elektrárny (4)
• zajímaví a aktivní lidé (4)
• domovy důchodců (3)
• dopravní obslužnost (3)
• dále dva respondenti ke každému následujícímu tématu: poloha v rámci republiky (pohraničí), nové ekodomky, „umělka“, naučná stezka, knihovna, kotelna
• jedna odpověď ke každému následujícímu tématu: některé domy v obci, internet zdarma, vlak bez průvodčího, klidný život, slušné vztahy mezi lidmi, vyčištěný potok, vysekané porosty kolem cest a silnic, hřiště (nespecifikované), odbíjení kostelních hodin v minulosti, úprava lavičky a pomníčku u křížku, stabilita samosprávy obce po více funkčních období, nové osvětlení, pošta, přibývání obyvatelstva, vize, žijící skanzen

Odpovědi na otázku: „Uveďte tři věci, které se Vám v Jindřichovicích a Dětřichovci nelíbí“:
• stav obecního majetku – v tom zahrnutá továrna, Tardex, statek, budova na malém hřišti (13)
• nepořádek v obci – zahrnut i malý počet odpadkových košů (8)
• mezilidské vztahy (4)
• znečištěné koupaliště (4)
• málo prostoru pro aktivní lidi (4)
• stav nádraží – také stále zavřená čekárna (3)
• vandalismus (3)
• není hospoda nebo restaurace (3)
• dvě odpovědi k tématům: malá průhlednost rozhodování obce, bezohlednost řidičů, stav dětského hřiště, chybí prostory pro společenský život, stav cest (nesypané v zimě)
• jedna odpověď k tématu: nejsou kvalitní lektoři pro kroužky, špatná péče o některé soukromé domy, rozbíjení věcí na veřejných  místech, malá podpora živnostníků, malá osvěta, málo akcí (nikdo „netáhne“), chátrající kostel a márnice, myslivci neinformují, kde je honitba, černé skládky, nefunkční odvoz tříděného odpadu, málo pracovních příležitostí, nedostatek bydlení, není vidět práce tolika úředníků OÚ, vnitřní struktura obce se rozpadá, hry na „sebeuplatňování“

Co se za posledních pět let zhoršilo?
• stav koupaliště (7)
• komunikace obecního úřadu s občany (5)
• stav nevyužívaných obecních budov (4)
• mezilidské vztahy (3)
• po dvou odpovědích k tématům: otevírací doba knihovny, zavření obchodu s domácími potřebami, škola a školka, přestal fungovat obecní rozhlas, stav vozovek, ztratil se zájem o dění v obci (úpadek spolků),
• jedna odpověď k tématu: zavření hospody, není kde přespat, zápach z komínů a žump, špatné zacházení se svěřeným majetkem, cestování vlakem a autobusem, pořádek v obci, svoz kontejnerů s tříděným odpadem, málo kontejnerů na objemný a nebezpečný odpad, přibylo krádeží, zarostlé louky a příkopy, koncepce obce, kvalita služeb v obecním obchodě, možnost pracovních příležitostí, dopravní kázeň

Co se za posledních pět let zlepšilo?
• intenzivnější společenský život – Jindřichovické dny, návrat k plesům, založení Turisťáčku, kvalita akcí, zábavy na hřišti (9)
• samoobsluha (7)
• vybudování „umělky“ (5)
• autobusová doprava (4)
• po dvou odpovědích: turistický ruch, přibývá mladých rodin, vznik MA 21, mediální obraz obce, komunikace mezi občany, občerstvení na srubu (zásluhou Z. Kalousové), přístup k internetu, vznik naučné stezky a skanzenu,
• jedna odpověď: veřejné osvětlení, informační vývěsky, třídění odpadu, škola (pod vedením K. Salabové), obec získala do vlastnictví další majetek, získáváme granty, spalování v obecní kotelně (filtr), vydávání Jindřichovických listů

Jaké služby v obci postrádáte?
• restauraci – s jídlem (7)
• kavárnu (4)
• ubytování (3)
• sál (3)
• lékaře (3)
• autobus i o prázdninách a svátcích (3)
• sociální služby – pomoc starším občanům (3)
• po dvou odpovědích: cukrárnu, obchod se zdravou výživou, zubaře, alternativního lékaře, kulturní dům (klubovny), koupaliště, obchod průmyslovým zbožím,
• jedna odpověď: bylinkářku, šamana (duchovní autorita), lékárnu, železářství, drobné živnostníky, sypání cest v zimě, úklid v obci, častější kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad, masnu, více kulturních akcí, větší informovanost, slevu za odvoz popelnic, prodejnu s místními produkty

Jaké společenské, sportovní a kulturní aktivity v obci postrádáte?
• taneční akce – plesy, zábavy (7)
• promítání filmů (5)
• divadlo – pro děti i dospělé (4)
• volnočasové aktivity pro „náctileté“ (4)
• společenské akce – blíže nespecifikované (3)
• po dvou odpovědích: sportovní akce v hale, koncerty, výstavy
• jedna odpověď: informativní akce, cvičení pro ženy, mateřské centrum, využít loutkové divadlo (u Vlků), výtvarné kursy, bleší trhy, sbírky starého oblečení, masopust, lavičky pro posezení seniorů, lepší pohostinství (kulečník, šipky…), hospodu jako parlament vesnice, zájezdy za kulturou

Jak by bylo možné oživit společenské, sportovní a kulturní dění v obci?
• využít potenciálu lidí (7)
• vybudovat kulturní sál – společenské prostory (6)
• po dvou odpovědích: získávat peníze z grantů, větší příspěvky obce, nákupem mikrobusu, vylepšením dětského hřiště, zakládáním nových a posílením stávajících spolků
• jedna odpověď: vyslat mladé do světa „na zkušenou“, osvětou, pořádáním seminářů, otevřením hospody, založením filmového klubu, zvát divadelní spolky, otevřít kavárnu s programem, rozvojem skupiny MA 21, více využívat aulu ve škole, zlepšit propagaci akcí, každý by měl uspořádat jednu akci ročně

Jakých akcí se v obci účastníte?
• Jindřichovických dnů (9)
• všech přístupných veřejnosti – nespecifikováno (8)
• školních a dětských , např. sv. Martin, besídky (7)
• divadla, např. J. Duška (6)
• koncertů, např. Matějkovi (6)
• trhů, např. vánočních (4)
• společenských a kulturních, např. večer mezinárodního tábora (3)
• přednášek, např. S. Holzera (3)
• fotbalu (3)
• po dvou odpovědích: volejbalu, zasedání zastupitelstva a MA 21, plánovacích akcí, promítání (např. Ekofilm)
• jedna odpověď: Posezení při svíčkách, mariáše v hospodě, sportovních soutěží (pasivně), hasičských soutěží

Na co by měla obec prioritně vynakládat finanční prostředky?
• na úpravu a opravu obecních budov (6)
• na podporu dětí  (6)
• na opravu a údržbu cest (4)
• na podporu školy a školky (4)
• na volnočasové aktivity „náctiletých“ – skateboardové rampy, lezecké stěny, lanové centrum, minigolf (3)
• po dvou odpovědích: na bydlení, na koupi mikrobusu, na podporu spolků, rozšířit poskytování financí z obecního zeleného fondu, na seniory, na opravu veřejného osvětlení,
• jedna odpověď: na koupaliště, na vybudování dálnice, na železnici, na zaměstnanost, na sportovní aktivity, na přístup k pitné vodě pro všechny, na zlepšení vzhledu obce, na slevu na odvoz popelnic, daní pro psy a jiné poplatky

Odkud se dozvídáte o dění v obci?
• od známých, přátel, sousedů (13)
• z plakátů (12)
• z Jindřichovických listů (10)
• z webových stránek obce (5)
• z e-mailů z úřadu (3)
• na obecních schůzích (1)

Jak byste informovanost o dění v obci vylepšil/a?
• znovuzprovozněním obecního rozhlasu (9)
• více a lépe udržované informační cedule (8)
• vrácením nástěnky do samoobsluhy (4) – tak se již stalo (poznámka redaktora :-))
• po dvou odpovědích: neomezovat rozsah Jindřichovických listů, svobodou slova, prostorem pro diskusi na webu, prostor pro vyjádření všem stranám, více informačních letáků (ke každé akci do schránek)
• jedna odpověď: obecní e-maily o všech akcích, zavedením obecního bubeníka, na centrální nástěnku akce na celý měsíc dopředu, samostatná nástěnka pro MA 21, plakáty na akce rozvěšovat 2-3 týdny dopředu, Jindřichovické listy vydávat jako měsíčník, aktualizovat webové stránky

Jakým způsobem jste ochotný(á) zapojit se do zkvalitnění života v obci ?
• účastí na akcích obce (22)
• osobní účastí na přípravách akcí v obci (19)
• vyplňováním anket (12)
• vyjádřením na zastupitelstvu (8)
• příspěvkem do Jindřichovických listů (6)
• příspěvkem na webové stránky obce (3)
• vlastními projekty a akcemi (2)
• jedna odpověď: organizací besedy s drobovou problematikou, přímou kritikou, podporou vedení obce – nepomlouvat!, sháněním sponzoringu pro konání akcí

V prostoru pro vaše nápady se zájemci vyjádřili takto:
• Potenciál z dotazníků je potřeba invenčně využít při veřejném projednání např. ve skupinách, které navrhnou varianty rozvoje obce. Z nich bude vycházet plánování obce.
• Obce, ale všechny, by měly podporovat výstavbu dálniční sítě a tím do kraje přilákat investora.
• Zapojila bych více dětí a generaci 15 – 20 let. Chybí zapojení mužů (šachy, kola, lyže, sportovní turnaje).
• Teprve až odhodíme berličky anonymity, teprve potom můžeme hovořit o cestě ke konstruktivnímu dialogu. A také je to o umění naslouchat druhým. Přeji všem zúčastněným vše dobré, neb „Boží vítr vane všemi směry“.
• Jsem ráda za tuto anketu, je milé, když mám pocit, že někoho zajímá můj názor. Snad výsledky z ankety povedou k praktickým krokům.
• Žijeme tady na jedné lokalitě, co si uděláme, budeme mít. Zvolili jsme si své zástupce na obecním úřadě, jestliže něco nefunguje, měli bychom na to upozornit, nás se to týká, nikoho jiného – osobní odpovědnost.
• Zorganizovat veřejnou sbírku na očistu rybníka a dále provozovat rybaření.
• Zajímaly by mě informace o situaci ve škole (info o konkurzu na ředitele) a situace ohledně univerzity. Podle mě velké plány, se kterými souvisí budoucí život v obci, by měli občané znát nebo by měli být minimálně informováni!!!
• Podle mého názoru by bylo dobré aktivizovat spoluobčany k větší péči o okolí svých domků a přilehlých prostor byť i veřejných, upozorňovat, napomínat, aby nevyužívali lesa a příkopů jako veřejných skládek. Zastupitelé by měli více hovořit s lidmi a reagovat na jejich potřeby a přání.

 

Zdroj: Jindřichovické listy

Pin It on Pinterest