Jak se většina z vás mohla přesvědčit, výstavba nízkonákladových domů je stále v plném tempu. V prosinci proběhla kolaudace prvního domu a u dalších třech bylo zahájeno kolaudační řízení. Současně probíhá i administrativní zpracování spočívající ve vyjmutí jednotlivých pozemků a domů ze zástav České spořitelny a. s., která obci na výstavbu poskytla úvěr. Po zapsání staveb na katastrálním úřadu, které již bylo zahájeno, dojde k prodeji domů a vrácení půjčených peněz bance. Oproti našim představám došlo k posunutí termínu dostavby, kdy bylo plánováno, že domy budou dostavěny do konce roku 2008. Příčin zpoždění je několik. Nepříjemně nás zaskočily zemní práce, neboť jsme vycházeli z geologického průzkumu, který jsme měli k dispozici, a ze zkušeností při výstavbě u prvního domu. Kdo stavbu sledoval, jistě mu neuniklo, že téměř ve všech případech při hloubení rýhy pro zemní kolektor jsme narazili doslova na kamenolom. Stejně tak u všech septiků muselo být prováděno obetonování kvůli spodní vodě. I přes posun předpokládaných termínů dokončení jsme v souladu se smluvními závazky, neboť jsme u stavby takového rozsahu počítali pochopitelně s rezervami. U posledních třech domů, kde ještě nemáme uzavřeny budoucí smlouvy, však dojde k navýšení ceny o 180 tis. Kč na bezmála 2,5 mil. Kč za jeden dům, s čímž zájemci souhlasí. Průběžnou fotodokumentaci lze sledovat na našich stránkách www.jindrichovice.cz v rubrice bydlení.
Pavel Novotný, místostarosta

Zdroj: Jindřichovické listy

Pin It on Pinterest