Ještě na počátku 20. století byly všechny děti frýdlantského výběžku vyučovány pouze v německém jazyce.  Rozšíření českého školství na Frýdlantsku se datuje do období po vzniku československé republiky, tj. po roce 1918.
První česká škola ve Frýdlantu byla slavnostně otevřena až 15. září 1919. Jedním z těch, kteří se nejvíce zasloužili o její existenci, byl Václav Bělík.
Škola byla zpočátku jen pro žáky nižších ročníků. Později zde byla otevřena i česká měšťanka, jediná na Frýdlantsku.
Záznamy o existenci české školy v Jindřichovicích p. Smrkem jsou mizivé. Školní kronika z tohoto období není k dispozici, něco málo najdeme v obecní kronice.
Česká třída v Jindřichovicích pod Smrkem byla otevřena 20. 2. 1920 při německé škole. Pamětníci uvádějí, že se vyučovalo v budově dnešního obecního úřadu. V obci tehdy žilo asi 1900 obyvatel, z toho 113 Čechů.
Od 6. června 1929 byla v provozu také třída mateřské školy.
Ve školním roce 1929 – 1930 měla česká třída 14 dětí ve třech odděleních a do třídy mateřské školy docházelo 9 dětí.
Do české měšťanky dojížděly děti do Frýdlantu. Od 1. září 1921 byla měšťanka otevřena i v Jindřichovicích pod Smrkem, ale pouze s německým vyučovacím jazykem.
V kronice jsou uvedena jména učitelů, kteří v letech 1920 – 1930 na jindřichovické škole působili. Je zde uvedeno 12 jmen. Poslední z nich, Václav Zítek, ještě v roce 1974, jako vzpomínku na své nelehké působení na této škole, poslal jindřichovickým dětem svůj pozdrav. Tato pohlednice byla pro nás zdrojem informací o tehdejší české škole.
Existence a práce českých škol v této oblasti byla přerušena na konci září 1938. K dalšímu rozvoji českého školství dochází až po okupaci.
Současná budova školy v Jindřichovicích v době 2. světové války byla sídlem německé obecné i měšťanské školy.
 Marie Žabková
Zdroj: kronika obce, diplomová práce Naděždy Moučkové a pohlednice Václava Zítka

Zdroj: Jindřichovické listy

Pin It on Pinterest