Zimní sněhová nadílka je tady a s ní i další vydání Jindřichovických listů spolu s informacemi o dění ve škole.
 Již dříve měly děti možnost zapojit se do akce nazvané výrobek z pravěku. Výrobků se sešlo nemálo a vedle pravěkých zbraní se objevili dávno vyhynulí živočichové, dekorativní či ozdobné předměty a nechyběly ani obrázky a prostorová díla zachycující pravěkou tematiku. Některé z nich můžete vidět na přiloženém fotu.
 V prosinci jste se mohli zúčastnit Mikulášské nadílky, jejímž spojujícím motivem mělo být tajemno, tradice a odpuštění. A také Vánočního programu, který jsme spolu s dětmi připravili a předvedli nejprve ve zdejších Domovech důchodců a následně na půdě školy pro všechny zájemce. Jak se nám práce zdařila, jste tedy většinou mohli posoudit sami.
 Dalším počinem školy byl výlet do Frýdlantu, kde děti ze starších ročníků měly možnost účastnit se Dne otevřených dveří na tamním gymnáziu.
 Tutéž možnost nabízíme 20. ledna široké veřejnosti i my. Akce je to každoroční s možností projít si školní prostory, nahlédnout do hodin vyučujících pedagogů, seznámit se s používanými metodami práce, dát si drobné občerstvení, podívat se na fotografie, DVD a kroniky a v neposlední řadě nechat zapsat své děti na naši prestižní školu (bude-li ovšem ještě místo!). K naplnění kapacity pro příští školní rok má také sloužit vývěska o jindřichovické škole, která je dočasně umístěna v Novém Městě pod Smrkem a ve Frýdlantě.
 S tím souvisí i další téma, kterým je zápis do prvního ročníku. Proběhne 12. února od 16.00 hodin. Pro budoucí žáky budou připraveny jednoduché aktivity a upomínkové předměty. Moc se na prvňáčky těšíme a doufáme, že se v tento den společně uvidíme s co největším počtem zájemců. (Upozornění: zápis na některé z dostupných škol je povinný pro všechny děti, které do 1. září tohoto roku dosáhnou šesti let a také pro starší s odkladem školní docházky.)
 Škola se snaží být otevřená všem. Chystáme například filmový klub, zpřístupnění prostor tělocvičny a auly za určitých podmínek nebo nabízíme možnost účastnit se stávajících sportovních aktivit. Více informací se dozvíte přímo u nás a v článku Z. Vlka.
 Již dříve jsme na jiném místě avizovali možnost účasti ve volbách do školské rady,  jíž můžete nemalou měrou ovlivňovat dění ve škole. Ty úspěšně proběhly a zvoleni byli: za rodiče Ing. Zbyněk Vlk, za obecní úřad Ing. Petr Pávek a za pedagogické pracovníky Mgr. Stanislav Trykar. Poděkování všem, kteří se voleb jakýmkoli způsobem účastnili a dosavadní radě za odvedenou práci. Rádi bychom věřili, že nová školská rada pomůže odstartovat další úspěšnou etapu naší společné školy.
Standa Trykar

Pin It on Pinterest