Před začátkem zimy se z více stran ukázala potřeba různých sportovně založených skupin i jednotlivců mít k dispozici nějaký krytý prostor, kde by se lidé mohli scházet i v případě nepříznivého počasí. V letním období k tomu skvěle slouží „umělka“, kde se hrává volejbal, fotbal, tenis a další druhy sportů. Přes zimu je však zatím v Jindřichovicích možnost jediná, a tou je školní tělocvična. Není to rozhodně možnost ideální, tělocvična je malá a v první řadě musí sloužit potřebám školních dětí v době vyučování.

Proto i jednání vedoucí k otevření tělocvičny pro širší veřejnost a nastavení jednotných, účelných a funkčních pravidel, nebylo jednoduché a trvalo i delší dobu, než jsme čekali. Jednání se za místní Agendu 21 (tedy za veřejnost) ujal Zbyněk Vlk, partnerem za školu mu byl učitel Standa Trykar. Samozřejmě podstatné slovo měla současná zastupující ředitelka Jana Hyxová, která je z titulu své funkce za školu zodpovědná.

Výsledkem jednání je fakt, že tělocvična, ale také aula je pro veřejnost přístupná, zájemci ale musí splnit některé podmínky. Kontaktní osobou za školu byl určen Standa Trykar, který převzal za tyto prostory ve prospěch jejich zpřístupnění hmotnou zodpovědnost. Ten dá zájemci přečíst a podepsat pravidla, která se zájemce zaváže dodržovat. Pravidla spočívají v podstatě na těchto základních bodech:

• vstup na vlastní nebezpečí

• záruka za převzaté vybavení a nutnost náhrady při zcizení či poškození

• vstupné 200,- Kč ročně za dospělého, 100,- Kč za mladistvého (15-18 let) a 50,- Kč za dítě (do 15 let)

• toto vstupné je možné uhradit buď ve finanční formě anebo si ho odpracovat ve prospěch školy.

Pravidla jsou samozřejmě obsáhlejší, ale nebudeme je zde vypisovat všechna. Zájemce spíše požádáme o to, aby kontaktovali Standu a domluvili se společně na všem potřebném. Telefon 482 328 020 nebo mail: standa.trykar@seznam.cz.

Přejeme si, aby otevření tělocvičny a auly přispělo k propojení školy s veřejností a aby se mladí i starší mohli i přes zimu scházet v příjemných prostorách a v tělocvičně si protáhnout své svaly, v aule zase třeba posedět či si pustit nějaký film nebo uspořádat přednášku či jinou kulturní akci. Těšíme se, že tato možnost rozšíří okruh společenských aktivit v Jindřichovicích. O některých se možná dočteme zde v listech, jiné zůstanou mezi užší skupinou lidí, obojí je vítáno.
Zbyněk Vlk

Pin It on Pinterest