Jak se na jiném místě Jindřichovických listů dočtete, byla zvolena nová školská rada. Za rodiče jsem do ní byl zvolen já a proto bych chtěl všem poděkovat za důvěru. Zároveň bych chtěl trochu připomenout, s čím jsem do volebního klání šel, jaké priority bych rád do života školy vnášel. Průběžně bych rád informace o tom, co se daří a nedaří, předával i vám, třeba prostřednictvím Jindřichovických listů či stránek školy na obecním webu. Činnost školské rady tak bude transparentní – a díky tomu, že budete o dění informováni, třeba snadněji přijdete i na různá zlepšení či náměty pro život školy. Ty mi můžete posílat buď na mail: zbynek.vlk@lunaria-jindrichovice.cz nebo si se mnou můžete smluvit schůzku třeba po telefonu: 605 345 467. Případně můžete využít i diskusní fórum „Obracejte se na nás“ na stránkách www.jindrichovice.cz v kapitole „škola a školka“, kde vám na váš dotaz můžu odpovědět buď já nebo druhý z členů školské rady – učitel Standa Trykar.
A nyní už stručně k těm prioritám, které považuji pro svou práci za podstatné (samozřejmě díky vašim podnětům mohou přibývat další):
• Pokračování v moderním dětem blízkém a respektujícím pojetí výuky a jeho navázání na další stupně školství na Frýdlantsku.
• Dobrá a nekonfrontační avšak tvůrčí atmosféra ve škole na všech úrovních vč. prevence šikany.
• Využívání interaktivních možností ve výuce jako jsou workshopy, exkurze, přednášky…
• Využívání krajských, nadačních i evropských grantů pro rozvoj školy vč. využití specializovaných programů (sportovní či hudební vybavení atd.)
• Oživení spolupráce s polskou partnerskou školou.
• Zaměření se na volnočasové vyžití nejen školních dětí, ale i dětí odrostlejších a dospělých – např. průhledný systém využívání tělocvičny a auly různými zájmovými skupinami nebo vylepšení dětského hřiště.
Zbyněk Vlk

Pin It on Pinterest