Raspenavskou základní školu znají snad všichni obyvatelé města. Někteří opustili školní lavice před mnoha desetiletími, jiní mají školní povinnosti stále ještě v živé paměti. Stejně, jako se z bývalých žáků stali rodiče, také škola se stále vyvíjí, roste. Je to sice již dáma v letech, ale duchem je stále svěží. U nás totiž není nuda, jak by se na takovou malou vesnickou školu možná mohlo zdát.
Vedle klasické výuky, kdy se snažíme naučit děti číst, psát a počítat, pořádáme pro starší děti pravidelně projektové dny. Během takových dní si žáci mají na základě vlastních zkušeností osvojit poznatky ze tří oblastí: ekologické výchovy, prevence sociálně-patologic-kýchjevů a historie.
Před každým projektovým dnem jsou žáci 5. – 9. tříd základní a základní školy praktické rozlosováni do několika  skupin.  Poté již zástupci každého  ročníku spolupracují v daném seskupení. Vypracovávají si úkoly, které musí splnit před „vypuknutím” akce, šij í oděvy a připravují další pomůcky. Většina potřeb vzniká v rámci pracovního vyučování a výtvarné výchovy. Někdy však musí pomoci také rodiče doma.
Jak již bylo zmíněno, projektové dny se tématicky rozdělují do tří linií. Ten první se v letošním školním roce uskutečnil ve čtvrtek a pátek 23. – 24. října 2008. Jeho tématem byly sociálně patologické jevy a ochrana člověka za mimořádných událostí.
Nejprve musely děti projít několika úkoly a leccos si vyzkoušet. Např. jaké to je oslepnout po příliš silném alkoholu,rozpoznat drogu, ošetřit a přenést zraněného, sbalit si evakuační zavazadlo. Na druhý den byly připraveny ukázky práce Hasičského záchranného sboru v Raspenavě, který vyprošťoval zaklíněné pedagogy z dodávky, a také policejních psovodů z Hejnic. Jak dobře dokáže pes ochránit člověka
před někým, kdo mu chce ublížit, si některé děti mohly dokonce vyzkoušet na vlastní kůži.
V následujícím představení projektových dnů se už musíme vrátit do loňského školního roku, neboť ty letošní teprve proběhnou. V pořadí druhou akcí takového druhu bývá
tématika ochrany přírody. 28. března 2008 se uskutečnil Den vody. Tento-krát se žáci zabý- ! vali vodou nejen z hlediska ekologického, ale i fyzikálního, chemického a ekonomického. Tento den se koná v budově školy, neboť venku v tuto časnou jarní dobu ještě příliš teplo nebývá.
Posledním výjimečným dnem zprostředkováváme dětem návrat do naší i světové historie. Začali jsme pravěkem, pokračovali starověkým Egyptem, vloni jsme pořádali olympijské hry v antickém Řecku. Tato akce se koná začátkem června za slunečného počasí. Nej těžší na celé přípravě je pro učitele i žáky výroba dobových oděvů. Výsledek je ovšem perfektní, jak jistě viděli mnozí obyvatelé Raspe-navy při loňském průvodů Řeků, v jehož čele kráčeli bohové z Olympu (učitelský sbor) a nesl se olympijský oheň (žák Tomáš Salaba).
Hry byly zahájeny 6. června 2008 u budovy B základní školy. Na celé dění dohlížel Zeus, který sportovcům popřál mnoho zdaru, a poté se žáci rozešli na jednotlivá stanoviště, kde plnili dávné i současné olympijské disciplíny. Nenamáhaly se však jen svaly, ale i mozkové buňky, neboť ne všechny disciplíny předpokládaly jen rychlost a sílu. Raspenavských olympijských her se zúčastnili také žáci z Polska, kterým se výlet do antického Řecka moc líbil.
Letošní výlet do historie už nebude tak daleký. Budeme se vracet pouze do středověku, do doby největšího Čecha – Karla IV, do doby rodící se vzdělanosti, do doby objevování nových světů, do doby řemesel. Období, které jsme si letos vybrali, je charakteristické právě řemesly. Proto jsme se rozhodli, že bychom dětem rádi zprostředkovali vyzkoušení si některých výrobních postupů.
Žáky, učitele i rodiče čeká letos obtížný úkol. Jak již bylo předesláno, nejobtížnější bývá vytvoření dobových kostýmů. Ve středověku se ale nosily nařasené haleny, ženy si oblékaly bohaté sukně, muži kabátce, pořádaly se rytířské turnaje, na nichž bylo nejdůležitější brnění. A co teprve účesy? Jsme všichni velmi zvědaví, jak se s touto náročnou úlohou popereme…

Mgr. Dana Mamiňáková, ZŠ Raspenava

Zdroj: Raspenavský zpravodaj 1/2009
Další informace: www.raspenava.cz

Pin It on Pinterest