Upozorňujeme občany, že do 31. 3. 2009 je splatný místní poplatek ze psů, jehož výše se od loňského roku nezměnila. Dále upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili místní poplatek za svoz komunálního odpadu, aby tak učinili co nejdříve. Výše poplatku pro rok 2009 zůstává stejná tj. 350,- Kč za osobu. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách do 31. 1. a do 31. 7.

Pokud jste ještě nestihli poplatek uhradit, neotálejte a přijďte ho uhradit do pokladny městského úřadu. Při nezaplacení uvedených poplatků má obec možnost, dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., zvýšit nezaplacený poplatek až na trojnásobek.
Poruchy veřejného osvětlení můžete hlásit na tel.: 482 360 431 nebo 482 360 446, případně na e-mailové adresy: jana.lipenskafgiraspenava.cz. ludvik.gondkovsky@raspenava.cz nebo osobně v budově MěU. Stačí uvést název ulice, kde světla nesvítí nebo číslo popisné u kterého lampa veřejného osvětlení bliká nebo nesvítí vůbec. Poruchy jsou odstraňovány každý týden ve čtvrtek.

V pokladně městského úřadu dveře č. 105, je možno zakoupit: Pohlednice města Raspenavy (4 druhy) á 3,- Kč, Turistický deník á 45 Kč, Turistické vizitky á 12 Kč. Dále je možno v pokladně městského úřadu zakoupit: Pamětní spis u příležitosti dokončení katolického kostela v Raspenavě á 100 Kč, publikaci Raspenava město na Smědé á 395 Kč a Turistické známky á 25 Kč.

Zdroj: Raspenavský zpravodaj 1/2009
Další informace: www.raspenava.cz

Pin It on Pinterest