Velkou tradicí mateřské školy v Raspenavě je celoškolní vánoční besídka, která zahajuje další akce v nejkrásnějším měsíci v roce. Začínáme oslavou příchodu „ČERTA A MIKULÁŠE” a pokračujeme v přípravách na Vánoce. Byl to měsíc plný očekávání, překvapení a silných zážitků.

Příchod „čerta a Mikuláše do mateřské školy děti oslavily besídkou, na kterou jsme se všichni těšili. Besídka byla bezprostřední, veselá a pro většinu dětí i projevem velké odvahy říci básničku, zatancovat si s čertíkem a převzít balíček od hodného Mikuláše.O tyto balíčky a dárky, které dostaly děti pod stromeček, se nám postaraly hodné sponzorské firmy, kterým bych chtěla ještě jednou touto cestou moc poděkovat.

A které to jsou?

STEINEL ELEKTRONIK s paní ing. Harcubovou
IMMOBILLIENGESELLSCHAFT s paní Málkovou
BWS s panem ing. Brunclíkem -plastová okna
Autosalon PINK – Škarýd Ladislav, Lázně Libverda.

Další hodní sponzoři, kteří na nás nezapomínají při různých akcích školy je pan Štětina, paní Prudičová, pan Gajdáček, Poštovní spořitelna, Benteler ČR k. s. s panem Koutem a také rodiče našich dětí, kteří natáčí naše vystoupení, zapojují se do práce školy svými nápady, účastní se akcí školy a pomáhají nám vytvářet ty nejlepší podmínky a prostředí pro život svých dětí v naší mateřské škole.

Za všechny děti a zaměstnance mateřské školy přejeme všem spoluobčanům hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce 2009.

H. Hrnková, Mateřská škola

Pin It on Pinterest