Ne každá obec se může pyšnit takovým malebným okolím jako naše Raspenava. Vždyť leží pod krásnými Jizerkami, sevřená mezi dvěma vrchy, Vápenným a Chlumem. A právě o posledně jmenovaném bych vám chtěl, vážení čtenáři něco popovídat. Vím, že mnohým asi neřeknu nic nového, ale neškodí si občas o svém domově něco připomenout, aby se k němu utužovalo pouto.

Je to kopec dosti tajemný. Už proto, že tu možná bylo jedno z nejstarších osídlení na Frýdlantsku. Již v předslovanské době, asi 1000 až 500 let před naším letopočtem tu mělo být hradiště. Alespoň to tvrdí prof. Gotz z Berlína a raspenavský učitel Schicketanz, kteří zde prováděli menší výzkumy. Současní vědci jsou však toho názoru, že se o žádné hradiště nejednalo, neboť se zde nenašly žádné keramické střepy. Valy jsou prý pozůstatkem lomové činnosti.

Na úpatí Chlumu směrem k Ludvíkovu byla ve středověku vesnice, pojmenovaná podle říčky Lomnice, jež tudy protéká. Té se německy zkráceně říkalo Lunze, a protože ves ležela v její nivě, která se německy řekne Aue nebo Au, byla nazývána Lunzenau. Její obyvatelé za Třicetileté války, jež se odehrávala vletech 1618 až 1648, vymřeli na mor. Vesnice byla proto spálena, aby se nákaza nešířila. Jejímu místu se dnes říká Háj mrtvých.

K zajímavostem historie tohoto vršku patří i to, že je dosud v držení naší armády, jak jistě všichni víte. V minulosti zde byl podzemní muniční    sklad,  jenž je nyní v likvidaci.

Ke Chlumu se však vážou i pověsti. Jedna je o studánce, která zde prý bývala. U ní jednoho dne odpočívala jistá stařenka z Raspe-navy, která si na Chlum vyšla na houby. Protože již byla hladová, vařila si zde z hub, jež našla, polévku. Tu zaslechla klapot koňských kopyt a rachocení kol. Protože tudy však žádná cesta nevedla, šla se podle zvuku podívat, co to jede. Když se od studánky s ohníčkem vzdálila, rachot ustal, aniž by stařenka něco viděla. Vracela se proto v zadumání zpět. Ale ať hledala, jak hledala, studánku a ohníček již nenašla. Nakonec, celá utrmácená, byla ráda, že našla cestu domů.

Mgr. Jaroslav Černý, kronikář města

Pin It on Pinterest