fbpx

Město Raspenava zajišťuje sběr nebezpečného a objemného odpadu z domácností.
Mobilní sběr nebezpečného a objemného odpadu z domácností se uskuteční v sobotu dne 11. dubna 2009

Jízdní řád mobilního sběru objemných a nebezpečných odpadů

Pořadí Stanoviště Příjezd Odjezd Doba pobytu na stanovišti

1 Moskevská, před bývalou kotelnou 07:00 07:10 10 min.
2 U Benziny 07:15 07:25 10 min.

3 Hejnická, u Mysliveckého zátiší 07:30 07:40 10 min.

4 Hej nicka, u bývalé prodejny Lužanka 07:45 07:55 10 min.

5 Hejnická, parkoviště u býv.Tesly 08:00 08:10 10 min.

6 Peklo, křižovatka u seníku 08:15 08:25 10 min.

7 Fučíkova, parkoviště u Městského úřadu 08:30 08:40 10 min.

8 Luhová, u plakátovací plochy (odb.Slunečná) 08:45 08:55 10 min.

9 Fučíkova, parkoviště u samoobsluhy 09:00 09:10 10 min.

10 Liberecká, u odbočky k Zatloukalům 09:15 09:25 10 min.

11 V údolí, u železné lávky 09:30 09:40 10 min.

12 Frýdlantská, proti autobusové zastávce V aleji 09:45 09:55 10 min.

Občané mohou v uvedené době a na uvedených místech bezplatně odložit objemný odpad z domácností   a vytříděné nebezpečné složky komunálního odpadu.

Objemným odpadem z domácností se rozumí zejména:

Objemné složky komunálního odpadu, které se nevejdou do sběrných nádob a nejsou zařazeny mezi nebezpečné odpady a nejsou využitelnými surovinami (např. staré matrace, plastový nábytek, vyřazená sanitární keramika apod.)

Vytříděnými nebezpečnými složkami komunálního odpadu se rozumí zejména:

20 01 13 – Rozpouštědla 20 01 27 – Barvy, lepidla a pryskyřice

20 01 14 — Kyseliny obsahující nebezpečné látky

20 01 15 – Zásady 20 01 29 – Detergenty obsahující nebezpečné

20 01 17 – Fotochemikálie látky

20 01 19 – Pesticidy 20 01 31 -Nepoužitelná cytostatika

20 01 21 – Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 33 – Baterie a akumulátory

20 01 23 – Vyřazená zařízení obsahující 20 01 35 – Vyřazené elektrické a elektronické

chlorofluorouhlovodíky (lednice apod.) zařízení

20 01 26 – Olej a tuk kromě jedlých

Občané jsou povinni řídit se pokyny obsluhy sběrných stanovišť a odkládat odpady na určená místa, zakázáno odnášet jakékoli odpady již odložené na sběrných stanovištích.

Výše uvedené odpady lze odevzdat i ve sběrném dvoře ve středu od 14 do 17h a v sobotu od 10 do 14h

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close