HEJNICE/BÍLÝ POTOK – Na katastru města Hejnic probíhá v současné době výřez plevelných dřevin a náletů. Týká se to pozemků v blízkosti komunikací, kde vzrostlé náletové dřeviny ohrožují průjezdnost těchto silnic. Kromě pozemků patřících městu, je nutné zbavit od těchto dřevin také pozemky Českých drah a Pozemkového fondu ČR, které se o svůj majetek nestarají, a jejich pozemky kazí vzhled města. Došlo také k úpravě obce  Bílý Potok. Do výřezového plánu jsou také zařazeny tyto lokality: pozemky v Zátiší, zahrada za bývalou Základní uměleckou školou a okolí bytových domů u Kmotru. Cílem akce je vylepšení vzhledu města, ale také minimalizace míst, kde je možné schovat nelegální odpad od neukázněných obyvatel.

Pin It on Pinterest