[singlepic id=403 w=101 h=133 float=left]Konkurz na ředitele příspěvkové organizace obce Základní školy a mateřské školy Jindřichovice pod Smrkem
Dne 16. března 2009 proběhl dlouho avizovaný konkurz na ředitele naší Základní a mateřské školy. Do konkurzu se přihlásili dva uchazeči. Začnu ženou. Byla jí Mgr. Dagmar Vondráčková (35 let) z Raspenavy a druhým uchazečem byl Mgr. Stanislav Trykar (32 let), který v naší škole učí od loňského září. Konkurz na ředitele své příspěvkové organizace vyhlašuje obec, potažmo její zástupce a v našem případě to je starosta. Ten také komisi jmenuje. Složení konkurzní komise, která je z povinnosti sedmičlenná, bylo následující: dva členové komise – zástupci obce, p. Jiřina Staščáková a Ing. Petr Pávek (ten měl svého poradce v podobě Mgr. Salabové) a který byl současně předsedou konkurzní komise.
Jedním ze členů komise musí být odborník státní správy v oblasti školství, a tím byl Jindřich Novotný, ředitel ZŠ Nové Město pod Smrkem. Čtyři poslední členové komise jsou delegováni. Zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje RNDr. Robert Gamba, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, zástupce České školní inspekce Mgr. Karel Bárta, ředitel oblastního inspektorátu České školní inspekce, zástupce pedagogických pracovníků školy Jana Hyxová a posledním členem komise byl zástupce školské rady Ing. Zbyněk Vlk.
Již 2. března se komise sešla na svém prvním jednání, kdy musela rozhodnout, zda oba uchazeči splňují podmínky vyhlášené zřizovatelem a budou pozváni na druhé konkurzní kolo 16. března. Protože oba uchazeči podmínkám vyhovovali, byli na řízený pohovor před konkurzní komisi pozváni oba. Lze konstatovat, že oba protagonisté palbu otázek ustáli a byli pozitivně hodnoceni i ostřílenými mazáky konkurzních komisí RNDr. Gambou a Mgr. Bártou, kteří se už „pár” konkurzů zúčastnili.
Dle závěrů komise byli oba uchazeči způsobilí k výkonu funkce ředitele škole a o výsledku nakonec rozhodlo hlasování. V něm každý člen komise na připravený lístek napíše pořadí uchazečů tak, v jakém pořadí uchazeče sám vidí. Po vyhodnocení hlasování komise nakonec doporučila starostovi jmenovat do funkce ředitele školy Mgr. Vondráčkovou Dagmar. V případě, že nebude jmenování Mgr. Vondráčkové nic bránit, bude ředitelkou školy jmenována. Mgr. Stanislav Trykar, kterého nelze považovat za poraženého, neboť byl v konkurzu více než důstojným soupeřem, v naší škole zůstane učitelovat a rýsuje se tedy stabilizace pedagogického sboru, která odchodem Mgr. Salabové a Mgr. Golasovské na mateřskou dovolenou utrpěla vážné trhliny. Zbývá tedy už jen popřát zaměstnancům školy, aby se mu pod novým vedením dařilo naplňovat učitelské poslání a naše škola nabrala nový dech.

Pavel Novotný, místostarosta
Zdroj: Jinřichovické listy, www.jindrichovice.cz

Pin It on Pinterest