[singlepic id=406 w=101 h=133 float=left]6. dubna 2009 se v prostorách Centra Mateřídouška, o. s. (CM) uskutečnil Den otevřených dveří u příležitosti oslav 6. výročí založení sdružení. Na rozdíl od minulých let, kdy se výročí slavilo pouze se zástupci organizací, sponzory a členy, jsme se letos rozhodli pro změnu. Zpřístupnili jsme prostory centra po celý den i klientům a široké veřejnosti.
Program byl obohacen prezentací organizace, prohlédnutím kronik a ukázkou všedního dne v Mateřídoušce. Během dne nás navštívila spousta klientů, členů a významných osob, jako například projektová manažerka a ředitel Nadace Euronisa, starosta a místostarosta Hejnic, starosta Bílého Potoka, zástupkyně firmy Liftec, s.r.o., zástupkyně infocentra z Lázní Libverda, zástupkyně neziskových organizací, místní podnikatelé a spřízněné duše Mateřídoušky. Společně jsme si povídali a předávali cenné zkušenosti. Nechyběla ani slavnostní tabule, kterou každoročně připravují převážně maminky a sponzoři, kterým ještě jednou touto formou děkujeme. Každý návštěvník odcházel s dárkem a pocitem hezky prožitého dne v příjemné společnosti. Nechybělo ani dětské šampaňské a tradiční dort s logem Mateřídoušky, na kterém si pochutnali i ti nejmenší.
Setkání bylo inspirativní ve všech směrech a přineslo nové impulsy a tolik potřebnou zpětnou vazbu pro další práci.
Chtěla bych touto formou poděkovat všem, co se na přípravách podíleli. Pokaždé, když přiloží k dílu ruce více lidí, je výsledek bezkonkurenčně nejlepší.

Pavla Petrnoušková, vedoucí centra

Pin It on Pinterest