HEŘMANICE – Výcvikové zařízení služební kynologie Celní správy ČR Heřmanice bude hostit 30. května mezinárodní mistrovství služebních psů celní správy ve vyhledávání drog. V tomto zařízení probíhá výcvik služebních psů Celní správy ČR. Mistrovství se účastní nejlepší psovodi Celní správy ČR, družstva Policie, Armády a Vězeňské služby ČR a také družstva celních správ jiných zemí, např. Rakouska, Norska, Lotyšska, Slovenska, Polska, USA a další. Hlavním cílem této akce je podpora tuzemské a mezinárodní spolupráce v boji proti nelegální distribuci omamných a psychotropních látek, organizovanému zločinu a mezinárodnímu terorismu.
V květnu roku 2005 získalo toto středisko prostřednictvím Světové celní organizace WCO statut Evropského kynologického výcvikového centra pod záštitou WCO.

Pin It on Pinterest