FRÝDLANT – Veřejnou sbírku pod názvem Zachraňme Frýdlantský betlém vyhlásilo v polovině května 2009 Město Frýdlant.Předmět a účel sbírky je získání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků na statické zajištění objektu, ve kterém jsou jesličky umístěny, a na náročné, kompletní zrestaurování unikátního betlému.

Betlém se nachází v jednom z nejstarších domů ve Frýdlantu, který patřil zemědělci a zdejšímu rodákovi Gustavu Simonovi (1873-1953). Gustav Simon stavěl svůj betlém, který je umístěn v bývalé obytné místnosti, celých 60 let. Zpočátku byly figurky nepohyblivé, teprve v následujících letech byl vestavěn hodinový stroj a postavy se začaly hýbat. Dnes se v něm pohybuje prostřednictvím provazových šňůr přes sto figur lidí a zvířat. Jedná se o zcela unikátní ukázku betlemářské tradice v severních Čechách.
Způsoby provádění veřejné sbírky:
1. Pomocí převodu příspěvku na zvláštní bankovní účet číslo 43-4533440277/0100.
2. Pomocí internetových stránek města Frýdlant (www.mesto-frydlant.cz > Turistika, sport a výstavy > Betlém). Možnost výběru z předloženého katalogu jednotlivých figurek, pro možnost zaslání finančního příspěvku na restaurování konkrétní figurky, domku, mlýna, pily, či zvířete.
3. Pokladničkami v určených místech (MIC Frýdlant, MIC Lázně Libverda, MIC Jablonec nad Nisou, recepce Lázně Libverda, recepce MCDO Hejnice atd.). O dalších místech, kde budou pokladničky k dispozici, budeme průběžně informovat na webových stránkách města Frýdlant.
4. Prodejem předmětů: pohlednice, děkovné glejty a další (příspěvek bude zahrnut v ceně předmětu).
5. Prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku (příspěvek bude zahrnut v ceně vstupenek).
Sbírka bude ukončena nejpozději ke dni 15. 5. 2012

Pin It on Pinterest