ZHOŘELEC (Polsko)/ FRÁDLANTSKO – Přeshraniční důsledky vstupu do Šengenského prostoru mělo být hlavní téma česko-německo-polského jednání pátého Fora bezpečnosti, které se uskutečnilo 25. května v polském městě Zhořelec. „Očekával jsem, že se dozvíme konkrétní čísla o přeshraniční kriminalitě, vize do budoucnosti, například jak v této oblasti nadále spolupracovat, ale většina přednášejících vzala své příspěvky především jako možnost pochválit na veřejném fóru sami sebe,” uvedl po jednání, kterého se zúčastnila stovka záchranářů, hasičů, policistů a politiků jednatel Euroregionu Nisa Jaroslav Zámečník.Podobné zklamání projevil starosta Heřmanice Vladimír Stříbrný. Jejich obec leží ve Frýdlantském výběžku v těsném sousedství polského města Bogatyně a tak se s drobnou příhraniční kriminalitou a vandalstvím setkává každý den. V Polsku se nesmí alkohol pít na veřejnosti a proto se Poláci chodí opíjet do nejbližších českých vesnic, kterými jsou v tomto regionu Habartice, Dětřichov nebo zmíněné Heřmanice.
„Po vstupu do Šengenského prostoru se u nás kriminalita zvýšila přibližně o dvacet procent. Posledních půl roku to byly především krádeže ozdobných stromků z naší veřejné zeleně a vandalismus. Převrácené popelnice, poškozené dopravní značky, nepořádek. Myslím ale, že větší škody než otevření samotných hranic napáchalo souběžné zrušení oddělení cizinecké policie v Habarticích a Dětřichově. Policisté z Frýdlantu nebo z Liberce k nám mají daleko. Předpokládal jsem, že se na toto téma bude veřejně diskutovat, ale na programu jednání, které tentokrát připravila polská část Euroregionu Nisa, se to neobjevilo,” vysvětlil svůj pohled na tuto problematiku tarosta Vladimír Stříbrný.

Jediným konkrétním výstupem hlavní části jednání ve Zhořelci byl vágní příslib vzniku česko – německé společné služebny, která by měla zajistit rychlejší předávaní informací a společný postup při potírání kriminality. Podobná dvě zařízení již fungují v Ústeckém kraji.
Tradice Fóra bezpečnosti (For-be-s) byla založena v roce 2003 na popud české části Euroregionu Nisa jako reakce na zvyšování kriminality na česko – německé a polsko – české hranici. Později se k tomu přiřadila součinnost mezi záchranáři a hasičskými sbory. Právě jejich spolupráci bylo věnováno předcházející jednání For-be-su, které se konalo v roce 2007 v německém Budyšíně. Na něm byly přijaty velmi konkrétní závěry: dva roky po Fóru se podařilo získat z prostředků EU 1,5 miliónů euro na hasičkou techniku pro české a německé dobrovolné sbory.
„Na začátku jsme měli jasnou představu o tom jak by Fórum bezpečnosti mělo fungovat. Naší snahou bylo a je propojit hasiče, záchranáře a policisty tří států tak, aby společně zvyšovali kvalitu života obyvatel tohoto regionu. Zatím poslední jednání však bylo ukázkou promarněné příležitosti a trochu ztrátou času. Bohužel. Šestý For-be-s bude pořádat česká strana Euroregionu Nisa v roce 2010 a doufám, že se nám jeho ideu podaří vrátit tam, kde jsem v roce 2003 začínali,” dodal Jaroslav Zámečník.

(Zdroj: Tisková zpráva Euroregionu Nisa)

Pin It on Pinterest