[singlepic id=1701 w=101 h=133 float=left]NOVÉ MESTO POD SMRKEM/PRAHA – Kopie dřevěné rozhledny, která stávala od roku 1892 na nejvyšší hoře české strany Jizerských hor – Smrku (1 124 m n. m) vyrostla v severní části území Zoo Praha. Původní rozhledna na Smrku zanikla v 50. letech minulého století, místo ní vyrostla nová, kovová věž.
Rozhodnutí o výběru rozhledny na Smrku bylo podloženo nejen estetickými i praktickými kritérii. V muzeu v Novém Městě pod Smrkem je dochovaný věrný model rozhledny na Smrku, zhotovený ve 20. letech 20. století, který usnadnil přípravu projektové dokumentace v podobě co nejvěrnější kopie.
Rozhledna slouží jako vyhlídková věž, která návštěvníkům zoo nabízí atraktivní pohled na vlastní areál zoo i na netradiční panorama Prahy.
Počet lidí na rozhledně je maximálně 30 a je regulován turnikety, vstup na věž je zdarma.
Rozhledna Obora má tvar dvou nestejných příhradových čtyřbokých komolých jehlanů vnořených do sebe. Čtvercový půdorys má rozměry 5,20 x 5,20 m a směrem nahoru se sbíhá. Celková výška dřevěné části rozhledny je 18,50 m + stožár hromosvodu. Vertikálně je na rozhledně umístěna nástupní plošina a 4 vyhlídkové plošiny, které jsou vzájemně propojeny dvouramennými schodišti s mezipodestami. celkem vede na vrchol 85 schodů.
Stavba je založena na 4 základových trámech, podepřených betonovými základovými patkami obloženými přírodním lomovým kamenem. Na stavbu bude použito přibližně 40 m3 převážně smrkového dřeva.
Na bezpečný provoz, který podléhá provoznímu režimu korespondujícímu s otevírací dobou zoo, dohlíží pověřená osoba.

Základní údaje
Architektonické řešení repliky: ing. arch. Dana Chrzová
Statické řešení: ing. Jana Bažantová
Dodavatel stavby: Arrbo s. r. o.
Zahájení stavby: leden 2009
Dokončení stavby: květen 2009
Náklady: 4 miliony Kč
Zpřístupnění pro veřejnost: červen 2009

Pin It on Pinterest