[singlepic id=1705 w=101 h=133 float=left]FRÝDLANTSKO – Na několika místech Frýdlantska vysázeli studenti ze Střední školy hospodářské a lesnické v Hejnicích sedm desítek původních druhů dřevin. Díky jim se do volné krajiny dostaly například jeřáb obecný, javory klen a mléč, buk lesní, dub letní, růže šípková, svída krvavá a další, které se z naší krajiny pomalu vytrácejí a jsou nahrazovány druhy nepůvodními.Studenti se pod vedením Ing. Roberta Koukala zapojili do projektu „ Stromy pro krajinu” občanského sdružení Čmelák – společnost přátel přírody, který trval celý školní rok. Dřeviny byly vysázeny v lokalitách Frýdlant – Větrov, prostory u hasičské zbrojnice a u křížové cesty, soukromá zahrada v Hejnicích a vytypované místo v Novém Městě pod Smrkem.

(Zdroj: Čmelák-společnost přátel přírody)

Pin It on Pinterest