[singlepic id=364 w=101 h=133 float=left]FRIEDLAND (Braniborsko) – Čtrnácté setkání evropských měst, které se aktivně hlásí ke svému původnímu názvu Frýdlant či německy Friedland se uskutečnilo 12.- 15. 6. v německém Friedlandu. Bylo to už čtrnácté setkání, na němž se potkali zástupci osmi měst: tří německých Friedlandů z pořádajícího Braniborska, dále Meklenburska a Dolního Saska. Nechyběli ani zástupci Frýdlantu v Čechách a přijely i delegace polských měst Korfantów a Mieroszów i ruského Prawdinska, která nesla v minulosti také název Friedland.
Z Frýdlantu (v Čechách) se setkání v německém Brandenburgsku zúčastnila čtyřčlenná delegace. „Toto setkání jsme pořádali v roce 2002 a proto vychází další, jubilejní patnácté, také na nás,” uvedl starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Pin It on Pinterest